Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Betrokken

We geen bedrijfswagen, maar een degelijke stadsfiets. Nog steeds dezelfde toen we begonnen. Hij doet het nog steeds. Meer is niet nodig. Het houdt de bedrijfskosten – ook uw kosten dus – laag.
  • We geen bedrijfswagen, maar een degelijke stadsfiets. Nog steeds dezelfde toen we begonnen. Hij doet het nog steeds. Meer is niet nodig. Het houdt de bedrijfskosten – ook uw kosten dus – laag.Maatschappelijke betrokkenheid is een must voor elke ondernemer. Als het met je omgeving goed gaat, is de kans dat je bedrijf aantrekkelijker is ook groter.

Onze betrokkenheid gaat ver en is dicht bij huis. Wij zijn geboren en getogen in Den Haag en we houden van de stad. Misschien niet eens om wat hij is, maar ook om wat de stad (weer) zou kunnen worden, want veel zaken waren vroeger aantrekkelijker (denk maar aan het lied ‘Oh, oh, Den Haag’).

Veel partijen denken er over na hoe het beter kan en wij doen daar aan mee: liefst met concrete plannen.

Daarom hebben wij meegedacht over diverse verkeersoplossingen in de stad en daar ook aandacht in de media voor gekregen.

Maar ook het verdwijnen van de ‘oude’, vertrouwde Haagsche Courant heeft ons tot actie aangezet in 2006.


Dodelijk ongeluk was druppel
die de emmer deed overlopen

vrijdag 30 januari 2009

Een voetganger raakte op 12 januari dodelijk gewond nadat hij werd geschept op het zebrapad in de Goudenregenstraat ter hoogte van het Goudenregenplein.
Reden voor buurtbewoner Eduard Bekker, die in dit deel van Den Haag geboren en getogen is, om zich met zijn bedrijf De Multimediahoek te buigen over de verkeerssituatie op het plein. Het resultaat is en een alternatief dat dergelijke ongelukken in de toekomst zou moeten verhinderen.        Meer


Norder gaat nader studeren op transferia, OV en binnenring

woensdag 21 maart 2007

De pers was niet welkom tijdens de workshop voor circa vijftig burgers die wethouder Norder op 19 maart over het Verkeerscirculatieplan organiseerde in de Koninklijke Schouwburg. Raadsleden mochten wel naar binnen, als toehoorder. Verder had Norder zijn collega’s Kool en Van Alphen uitgenodigd.      Meer


Een transferium achter Drievliet met een metroverbinding naar de binnenstad

woensdag 7 februari 2007

Eduard Bekker voelt zich een roepende in de woestijn. Zijn alternatief voor het Verkeerscirculatieplan, VCP-Twee, krijgt weinig waardering van de politiek en de milieubeweging, meldt hij. Zijn plan behelst een simpele éénrichtingverkeers- rechthoek rond het centrum, tegen de klok in en zonder ‘knippen’. We laten hem aan het woord over zijn visie op het VCP van het College van B en W en het geheime, alternatieve VCP van de coalitiepartijen.      Meer


Terug naar een echte Haagse Krant!

Halverwege dit decennium ging de Haagsche Courant op in het Algemeen Dagblad. Hiermee kreeg de Haagse verslaggeving een enorme knauw. Was dit medium ooit een krant met naast een stadsredactie ook uitgebreide kunst-, sport- en binnen-/buitenlandredactie: daar bleef bijna niets meer van over. Vooral de lokale verslaggeving werd sterk teruggeschroefd: de hele regio werd op één hoop gegooid. “Dit kan zo niet langer”, dacht ik.      Meer


/ Voor print en webontwerp / Betrokken


> Schrijf een beoordeling