Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Eduard Bekker zoekt naar nieuwe wegen
om centrum verkeersluw te maken

Een transferium achter Drievliet met een metroverbinding naar de binnenstad

Eduard Bekker komt met een alternatief Verkeers Circulatie Plan
  • Eduard Bekker komt met een alternatief Verkeers Circulatie Plan

Foto: HaagWestNieuws

Eduard Bekker voelt zich een roepende in de woestijn. Zijn alternatief voor het Verkeerscirculatieplan, VCP-Twee, krijgt weinig waardering van de politiek en de milieubeweging, meldt hij. Zijn plan behelst een simpele éénrichtingverkeers- rechthoek rond het centrum, tegen de klok in en zonder ‘knippen’. We laten hem aan het woord over zijn visie op het VCP van het College van B en W en het geheime, alternatieve VCP van de coalitiepartijen.

Lilian van Dijk • HaagWestNieuws - woensdag 7 februari 2007

De 53-jarige Eduard Bekker is een geboren en getogen Hagenaar. “Als kind was ik al geïnteresseerd in railvervoer. Op elfjarige leeftijd kon ik het tram- en busnet van Den Haag uit mijn hoofd tekenen,” verklaart hij zijn passie voor alles wat met verkeer en vervoer te maken heeft. In 1968 ontwierp ik voor een spreekbeurt een ondergrondse metrolijn, die vanaf Rotterdam via Holland Spoor en het Staatsspoor, wat nu Centraal Station Den Haag is, met een bovengronds traject vanaf de Lijnbaan naar het Savornin Lohmanplein liep. Ik vond dat die lijn er moest komen. En op mijn zestiende maakte ik al een alternatief openbaar vervoersplan.”
Ook het milieu heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in het leven van Bekker. “Ik heb milieuhygiëne en luchtverontreiniging gestudeerd, maar ik was meer geïnteresseerd in mentaliteitsverandering als in techiek, dus die studie heb ik niet voltooid. Later heb ik journalistiek gestudeerd. Dat heb ik wel afgemaakt.” Bekker past zijn overtuigingen ook toe in de praktijk: “Ik heb geen rijbewijs en dus ook geen auto. Ik doe alles op de fiets of met het openbaar vervoer.” De binnenstad helemaal autovrij maken lukt nu althans nog niet, stelt hij. “Er wonen mensen die autobezitter zijn en de bedrijven moeten bevoorraad worden.”

Transferium

Over het geheime alternatieve plan van de VVD, GroenLinks en PvdA-fracties kan hij kort zijn: “Het stelt niet veel voor. Parkeergarages sluiten binnen de centrumring is wat vergaand. Die zijn allemaal redelijk nieuw, dus dat is niet realistisch. Het Prins Bernhardviaduct voor autoverkeer sluiten is niet nodig voor het verkeer dat naar de Utrechtsebaan rijdt, alleen voor het verkeer dat van de Utrechtsebaan af komt en de stad in wil.” Het Trekvliettracé aanleggen vindt Bekker niet getuigen van logisch denken. “Ten eerste kost het veel geld en ten tweede, als je het autoverkeer uit de binnenstad wil weren, moet je niet nog een tweede verbinding naar het centrum maken.” Hij heeft een andere oplossing: ‘Maak een transferium achter Drievliet, langs de A4. Van daar kun je bijvoorbeeld een metrolijn onder de grond aanleggen naar de binnenstad.”

VCP-Nee

Bekker prijst de inspanningen van VCP-Nee. “Het is een club mensen die niet uitgaan van het ‘Not in my backyard’ (niet in mijn achtertuin) principe. Van der Sman, van gitaarwinkel Casa Benelli op de hoek van de Piet Heinstraat, is fel tegen, hoewel het voor zijn zaak niet direct een probleem is dat er een ‘knip’ komt op het Piet Heinplein. Bij het VCP van Van Woensel zou er zelfs een parkeerstrook niet ver van zijn zaak komen.”
Bekker betreurt het dat het College, het Haags Milieu Centrum en de coalitiepartijen niet open staan voor alternatieven. “Zij willen niet dat er vertraging komt in de uitvoering van het VCP en houden vast aan die blokkades, vooral die ‘knip’ op de Paviljoensgracht. Ze willen alleen nog over details praten. Ze denken dat mensen door het VCP de auto vaker thuis laten staan. Maar je krijgt ze alleen op een ludieke manier uit de auto. Vandaar mijn voorstel om replica’s van oude trams door het centrum te laten rijden. Maar dat vinden ze een belachelijk plan.”


/ Voor print en webontwerp / In de Media / Een transferium achter Drievliet met een metroverbinding naar de binnenstad


> Schrijf een beoordeling