Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Workshop VCP levert eensgezinde conclusies op

Norder gaat nader studeren op transferia, OV en binnenring

De pers was niet welkom tijdens de workshop voor circa vijftig burgers die wethouder Norder op 19 maart over het Verkeerscirculatieplan organiseerde in de Koninklijke Schouwburg. Raadsleden mochten wel naar binnen, als toehoorder. Verder had Norder zijn collega’s Kool en Van Alphen uitgenodigd.

Lilian van Dijk • HaagWestNieuws - woensdag 21 maart 2007

Na afloop werd er ‘spontaan’ toch nog een persconferentie belegd, omdat, volgens Norder, er toch ‘zo maar’ pers was komen opdagen. Een van de aanwezige burgers, die voor onze krant verslag deed, vond het allemaal net iets te toevallig. Wellicht trekt de wethouder er lering uit en houdt hij samen met enkele ‘workshop’-deelnemers een reguliere persconferentie na de volgende bijeenkomst in het Oude Stadhuis op 28 maart, die om 19.30 uur begint.

Van de 51 personen die zich tijdens inspraakmomenten lieten horen, waren er een stuk of dertig aanwezig, schat onze waarnemer. “Die waren op het laatste moment aangevuld met zo’n twintig bewoners van de binnenstad, vooral van de Veerkade. Daardoor was er van de Veerkade een oververtegenwoordiging ten opzichte van groeperingen uit andere delen van de stad. Ook was er een man uit de Vaillantlaan bij.”

Ontbijt

Om acht uur werd voor de deelnemers een ontbijt geserveerd. Hierna werden de burgers en ondernemers in vier groepen verdeeld, over verschillende zalen. Ze konden in totaal aan twee groepen deelnemen. Onderwerpen waren Luchtkwaliteit, Doorgaand verkeer, Bereikbaarheid van het centrum en de Autoluwe binnenstad. Wethouders Van Alpen en Kool liepen af en toe binnen om even te luisteren naar wat besproken werd. “Verder liepen er nog een man of twintig rond, ambtenaren en raadsleden, neem ik aan,” aldus de waarnemer. Ook mensen van het Haags Milieu Centrum, groot voorstanders van het VCP, waren uitgenodigd door de wethouder. “De achterban van het college,” noemt de waarnemer ze wat schamper.

”Iedereen kon zijn zegje doen. Alles werd door de gespreksleider, een ambtenaar neem ik aan, genoteerd op een flap-over. Ik zat eerst bij Luchtkwaliteit. We kwamen met twintig punten. Er mochten er maar een stuk of tien, twaalf mee naar de eindpresentatie, dus we moesten bij handopsteking kiezen welke het belangrijkst waren. Bij ons stond bovenaan dat de luchtkwaliteit voor élle burgers goed moest zijn. Andere groepen vonden dat ook.”

Na de pauze stapte de waarnemer over op de werkgroep Doorgaand verkeer. “Wij waren geen voorstander van het Trekvliettracé, wel van het Mercuriustracé. Een van de andere werkgroepen kwam daar ook mee. We vonden dat de binnenring moest blijven bestaan zonder knippen, maar wel met eenrichtingverkeer op plekken waar het zinvol zou zijn.”
Bij de eindpresentatie bleek, dat alle groepen transferia wilden, zowel onder het Malieveld, als op andere plekken in de stad. Verder pleitten groepen voor kwalitatief goed en zo mogelijk gratis openbaar vervoer en mensen stelden voor de Grote Markttunnel tijdelijk vrij te geven voor autoverkeer om de Veerkades nu al te ontlasten. Ook werd gesproken over het nut van pollers en over een ander parkeerbeleid.

Norder kreeg het laatste woord. Hij beloofde zich te buigen over de punten die het duidelijkst naar voren waren gekomen: de luchtkwaliteit, de transferia en de binnenring, in samenhang met parkeren en openbaar vervoer. “Voor het Mercuriustracé was geen geld, beweerde hij, maar dat Trekvliettrracé is twee keer zo duur en kost veel meer tijd om aan te leggen, dus wij zeiden dat hij er dan maar geld voor moest zoeken.” De waarnemer is gematigd enthousiast. “Afwachten waar Norder de 28ste mee komt.” Enkele aanwezigen, waaronder hijzelf, drongen aan op goede notulen. “Dan hebben we iets op papier om op terug te vallen bij die volgende bijeenkomst.”


/ Voor print en webontwerp / In de Media / Norder gaat nader studeren op transferia, OV en binnenring


> Schrijf een beoordeling