Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Disclaimer voor www.layout.nl

Algemeen

De Multimediahoek - Den Haag (Kamer van Koophandel 27178571), hierna te noemen De Multimediahoek, verleent u hierbij toegang tot www.layout.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Multimediahoek en derden zijn aangeleverd. De Multimediahoek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.layout.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Multimediahoek.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.layout.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Multimediahoek.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.layout.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Multimediahoek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Multimediahoek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


| |
/ Webontwerp noemen we het; geen ‘webdesign’ / Disclaimer voor www.layout.nl
Web Analytics