Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Huis aan huis in Den Haag West

Veel te kort, deze periode bij dit huis-aan-huis-blad, maar helaas was het budget van de Haagse Kust Media B.V. niet toereikend om ons aan te houden als freelancer.

• HaagWestNieuws - 2002

Het was prettig werken voor dit medium, want er is altijd genoeg nieuws in de directe omgeving, dat in andere media niet aan de orde komt.

Hieronder onze bijdrage voor HaagWestNieuws, huis-aan-huis weekeditie voor Den Haag West (Bomen- en Bloemen- en Archipelbuurt, Vogelwijk, Statenkwartier en Duinoord)

 


Confetti bekroont werk Galvanischool

vrijdag 8 februari 2002

DUINOORD - Met het ontsteken van een confettibom heeft Pierre Heijnen, wethouder van onderwijs, vrijdagochtend 8 februari het genoveerde schoolplein van de Galvanischool aan de Galvanistraat geopend. Een enthousiaste menigte van kinderen, ouders en leraren, die de afgelopen jaren kosten nog moeite hebben gespaard, om deze klus te klaren, keken geamuseerd toe.      Meer


Sportschoolclub helpt leerlingen over de drempel

dinsdag 12 februari 2002

BOMENBUURT - Tachtig tot negentig procent van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs wil graag sporten, maar weet de weg niet. Daarom is basisschool De Bonte Vlinder in de Aucubastraat gestart met een eigen sportschoolclub, waar elke leerling automatisch lid van is. Bovendien kan met een leerlingenvolgsysteem worden nagegaan of door deze aanpak de drempel naar een reguliere sportvereniging sneller wordt genomen.      Meer


Nieuwe woningen rond Nassauplein gewild

maandag 18 februari 2002

ARCHIPELBUURT - De goedkoopste meer dan 300.000 euro, de duurste ruim boven de 500.000 euro. De 41 woningen tussen Burgemeester De Monchyplein en Nassauplein , waarvoor wethouder binnenstad B.J. Bruins op maandag 18 februari met terugwerkende kracht het startsein gaf, zijn voor de beter verdienende Hagenaar niet te versmaden.      Meer


Handtekeningen tegen sluiting postagentschap

woensdag 27 februari 2002

VOGELWIJK - De Haagsche Onafhankelijke Ouderen Partij is in het geweer gekomen tegen de beoogde sluiting van het postagentschap aan de Mezenlaan. Vrijdagmiddag kregen de actievoerende partijleden 1500 handtekeningen uit de hele Vogelwijk overhandigd.      Meer


Kinderen uit Duinoord willen skatebaan op Stadhouderslaan

zaterdag 2 maart 2002

DUINOORD - Kinderen uit Duinoord hebben een plan bedacht voor een skatebaan en een sportkooi in de middenberm van de Stadhouderslaan. Zaterdagmiddag 2 maart overhandigden zij Wethouder Wilbert Stolte van Groen- en Speelvoorzieningen 147 handtekeningen.      Meer


‘Theater is leven’

maandag 4 maart 2002

BLOEMENBUURT – “In onze herinnering lag het echte leven pas buiten de school en moest je binnen slechts luisteren en opletten. Nu begint het echte leven ook hier binnen.” Aldus een enthousiaste Staatsecretaris van Onderwijs Karin Adelmund, die even later het Segbroek Theaterplan opende door het inslaan van een brandknop.      Meer


Stolte ‘vergroent’ lijn 11

woensdag 6 maart 2002

STATENKWARTIER - “Het is nu al een genot om in lijn 11 te zitten, maar het wordt straks nog mooier.” Zo zette wethouder van Leefbaarheid en Milieu Wilbert Stolte op donderdagmiddag 28 februari zijn wat onwennige verrichtingen met een shovel op de Van Boetzelaerlaan kracht bij.      Meer


Scholieren krijgen fotolessen voor eigen expositie

vrijdag 15 maart 2002

SCHEVENINGEN/STATENKWARTIER – Een wegwerpcamera en een fotoinstructie van een studente fotografie van de Koninklijke Academie voor Beelden Kunsten. Daarmee gaan leerlingen uit 10 scholen in Scheveningen en het Statenkwartier aan de slag om foto’s te maken rond het thema ‘De Zee’.      Meer


Gemeente zet gedoogbeleid Scheveningse Bosjes voort

woensdag 20 maart 2002

ARCHIPEL/WILLEMSPARK – Voorzitter Ir. J. Vos van de Bewonersorganisatie Archipel en Willemspark citeert een Chinees gezegde: “Het kostbare graan gaat niet ten gronde door het onkruid, maar door de laksheid van de boer.” Over de identiteit van die boer, die het onkruid blijkbaar ‘gedoogt’, omdat je toch niet helemaal kunt uitroeien valt, laat de voorzitter weinig twijfel bestaan.      Meer


Boomplantdag in de Vogelwijk

woensdag 20 maart 2002

VOGELWIJK – Met het planten van 30 jonge bomen op de Kruisbeklaan is op donderdag 20 maart de 45ste boomplantdag in de Vogelwijk van start gegaan. Directeur Stadsbeheer, de heer J. Wortel woonde de ceremonie enigszins schulbewust bij.      Meer


‘Hier werd de wereld gered’

vrijdag 22 maart 2002

“In de joodse traditie zeggen we: wie één mensenleven redt, redt de hele wereld. Hier werd de wereld gered.” Zo betoogde rabijn Awraham Soetendorp tijdens de plaatsing van de plaquette bij de ingang van Reinkenstraat 19, die herinnert aan de razzia in de nacht van 22 op 23 maart 1943, toen in deze flatwoning door verraad 24 joodse onderduikers werden opgepakt, die in het Oost-Poolse vernietigingskamp Sobibor hun trieste einde vonden.      Meer


Nog steeds onvrede over homo-politiek Bosjes

maandag 25 maart 2002

ARCHIPELBUURT – In de bewonerscommissie Archipelbuurt heerst nog steeds onvrede over de aanpak – of het gebrek daaraan – door de gemeente van het ‘homo-ontmoetingsprobleem’ in de Oude Scheveningse Bosjes. Dit ondanks de positieve berichtgeving in de media over het overleg van dinsdag 19 maart tussen gemeente en bewoners.      Meer


12 Jongerenkoren verenigd in Sacramentskerk

zaterdag 6 april 2002

VOGELWIJK /STATENKWARTIER - Eigentijds, maar wel degelijk religieus bewust. Zo kun je de 140 jongeren omschrijven, die zaterdag 6 april meededen aan de Jongerenkorendag. De dag werd ’s avonds bekroond met een mis in de Sacramentskerk aan de Sportlaan.      Meer


Boerenmarkt Goudenregenplein dichterbij

woensdag 10 april 2002

BOMEN- en BLOEMENBUURT – Als het aan de winkeliers rond het Goudenregenplein en de gemeente Den Haag ligt, zal dit najaar nog wekelijks een boerenmarkt worden gehouden op het Goudenregenplein. Het wordt een experiment met een nieuwe formule.      Meer


Totale schoolhappening komt opnieuw tot leven

zaterdag 13 april 2002

DUINOORD - Het BZZTôh-theater uit de jaren ’70. Aan die formule doet het Haganum Festival denken, dat zaterdag 13 april in het Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort voor het eerst werd gehouden.      Meer


‘Sorghvliet’ massaal tegen ‘sociale dienstplicht’

maandag 15 april 2002

DUINOORD – Op alles blijken de leerlingen van de hogere klassen van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet op maandagmiddag 15 april politiek goed voorbereid met het oog op het informatieve bezoek van Paul Rosenmöller, die graag zijn licht wil opsteken wat er bij scholieren leeft. Over het thema islamistische basisscholen, kernenergie, vreemdelingenbeleid en de tweede fase. Iedereen heeft zijn zegje voor of tegen of houdt zich juist op de vlakte. Maar als de GroenLinks-fractievoorzitter zegt dat hij een stage voor de hogere klassen in de zorgsector wel ziet zitten, verklaart het gros van de leerlingen zich een apert tegenstander.      Meer


‘Eeuwig vuur van vrede’ onstoken

donderdag 18 april 2002

ARCHIPELBUURT – “Laat het vuur van vernietiging plaats maken’ voor dat van de vrede”. Met deze woorden begeleidde burgermeester Wim Deetman donderdagavond 18 april het onsteken van de eeuwige vlam voor de vrede in haar marmeren zuil voor het Vredespaleis aan het Carnegieplein.      Meer


‘Wij worden allemaal koolmezen!’

vrijdag 19 april 2002

BOMENBUURT – De koppen eens bij elkaar steken om samen met buurtbewoners leuke gezamenlijke vrijetijds activiteiten op te zetten. Dat was de bedoeling van het eerst BomenBuurtcafé, dat vrijdagavond 19 april werd gehouden in buurthuis ‘De Kruin’ aan de Acaciastraat.      Meer


Volksdansen voor kinderen zeldzaamheid in Den Haag

woensdag 24 april 2002

BOMENBUURT – Volksmuziek voor kinderen is na een opleving in de 70-er jaren een vrijwel onbekend verschijnsel geworden. Toch zijn er nog twee scholen in de Bomenbuurt, waar op de woensdagmiddag nog volop wordt gevolksdansd.      Meer


‘Ambassadeurswoning’ opgeleverd

vrijdag 26 april 2002

Met het doorknippen van een lint heeft wethouder Arend Hilhorst (rechts) op vrijdag 26 april het gerenoveerde luxepand Burgemeester van Karnebeeklaan 15 opgeleverd. Samen met aannemer Hans Lammertink (links) werd hij door de gezamenlijke beheerders Woningbeheer en Stedelijk belang verrast met twee orginele aardewerken tegeltjes die na de renovatie van de fraaie schouwen zijn overgebleven.      Meer


Opgevangen jongeren tonen eigen werk

zondag 28 april 2002

DUINOORD – Als sluitstuk van een een project, waarin jongeren uit opvanghuizen, crisishuizen en begeleid wonen projecten in Duinoord en vertrouwd zijn gemaakt met diverse schildertechnieken, is sinds zondag 28 april hun werk te bekijken in Clubhuis ‘De Duinslag’ aan het Stadhoudersplantsoen.      Meer


Burgers herdenken slachtoffers Duitse bezetting

zaterdag 4 mei 2002

ARCHIPEL – Enkele honderden Hagenaars hebben op zaterdagavond 4 mei bij het oorlogsmonument aan het Carnegieplein de doden herdacht, die vielen tijdens de bezettingsjaren tussen 10 mei 1940 en 5 mei 1945. Burgemeester Wim Deetman ging hen voor met het leggen van een krans namens het gemeentebestuur.      Meer


Stille nagedachtenis

woensdag 15 mei 2002

BLOEMENBUURT – De moord op Pim Fortuyn heeft ook de mensen in de Bloemenbuurt in beroering gebracht, getuige dit monumentje aan de Azaleastraat.      Meer


Fanfares doorkruisen Bomenbuurt

zaterdag 18 mei 2002

BOMENBUURT – “Wat op mij echt een diepe indruk maakte, was het voorbijmarcheren van de Haagse Hooglanders. Allemaal van die bomen van doedelzakblazende kerels met knevels en schotse rokken.” Aldus een tevreden Rob Krahmer van de DuoOptiek aan de Thomsonlaan, die als voorzitter van de winkeliersvereniging op een geslaagde tiende muziekdag in de Fahrenheitstraat en Thomsonlaan kan terugkijken.      Meer


Eerste BomenBuurtfeest in aantocht!

vrijdag 24 mei 2002

BOMENBUURT – De plannen voor het grote BomenBuurtfeest op 14 september worden steeds concreter. In tegenstelling tot de jaarlijkse braderie van de winkeliers in juni wordt dit feest geheel in touw gezet door de bewoners en ook de diverse optredens worden verzorgd door mensen uit de buurt, waarbij wordt geput uit het vele talent dat in de wijk aanwezig blijkt te zijn. Op 12 juni is de volgende bijeenkomst gepland. Iedereen, die een actieve bijdrage wil leveren, is van harte welkom.      Meer


Kinderen ontdekken elkaar in Statenkwartier

woensdag 29 mei 2002

STATENKWARTIER – “Waar woon jij nou?” De twee knaapjes rusten uit van een spelletje tafeltennis midden op de Van Loostraat. Een beproeving. Het verkeer kan er deze 29 mei weliswaar niet door vanweg de landelijke straatspeeldag, maar de venijnige wind maakt het pingpongballetje tot haar eigen speelbal. Een rustpauze kan dan ook geen kwaad en is een goed moment om even een paar woorden te wisselen.      Meer


Koemans Snacks pakt uit

woensdag 29 mei 2002

Cafetaria-uitbater Nico Koemans van Koemans Snacks aan de Fahrenheitstraat heeft woensdag 29 mei alsnog zijn belofte ingelost om zijn uitverkiezing tot ‘Cafetaria van het jaar 2002’ met een feestje kracht bij te zetten. Tevens werd de uitbreiding van het eetgedeelte officieel ingewijd.      Meer


75 Jaar Hellas: gezellig aan de top!

woensdag 12 juni 2002

VOGELWIJK – “Gezelligheid is belangrijk, maar de top is het doel”, zo kan de succesformule van van handbalverenigng ‘Hellas’ worden samengevat . Al 75 jaar traint zij haar leden op weg naar de eredivisie. En niet zonder resultaat: in 1947 werden de heren voor het eerst landskampioen, dit jaar nog viel de eer te beurt aan de dames.      Meer


Segbroekfestival blijft een publiekstrekker

vrijdag 14 juni 2002

BOMENBUURT – Werd het Segbroekfestival vorig jaar zowel op vrijdag als zaterdag getroffen door een enorme wolkbreuk, waardoor vele gelegensheidshandelaren het hazenpad kozen en de winkeliersvereniging opzadelden met een enorme kostenpost, dit jaar waren de weergoden in een aanmerkelijk betere stemming. Jong en oud konden op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni hun hart ophalen aan de kraampjes van de winkeliers en andere neringdoenden met – al dan niet gebruikte – artikelen en snuisterijen.      Meer


Haags Gitaar Centrum weerstaat digitale muziekcultuur

zaterdag 15 juni 2002

BOMENBUURT – “De jeugd zit steeds vaker achter de pc, ook als het muziek betreft. Dit gaat te koste van de conventionele instrumenten. Bij ons blijft het aantal leerlingen gelukkig stabiel.” Aldus Bart Schotman, docent aan het Haags Gitaar Centrum in het hoekpand Wilgstraat 61. Een goede reden om op zaterdag 15 juni het 50-jarig jubileum van het centrum te vieren met een open huis.      Meer


Zorgcentrum betreurt afwijzing 40.000 euro subsidie

donderdag 20 juni 2002

STATENKWARTIER – De Maatschappelijke Hulpverlening en Thuiszorg op Gereformeerde Grondslag (MHG) is 40.000 euro steun misgelopen uit het extra gemeentepotje ‘Tijdeljke Stimuleringsregeling Algemeen Maatschappelijk Werk 2003’. “Jammer! Hiermee hadden we op jaarbasis 130 nieuwe klanten kunnen helpen.”, aldus directeur Henriëtte Bertels, die donderdagavond 20 juni de opening verrichte van het nieuwe onderkomen aan de Johan van Oldenbarneveltlaan.      Meer


Archipel leeft zich beschaafd uit

zaterdag 22 juni 2002

ARCHIPEL – In vergelijking met het Segbroekfestival van een week eerder valt het gedistingeerdere karakter van het wijkfeest van zaterdag 22 juni in Archipelbuurt pas echt op. Geen kermisattracties, maar een jou-de-boules baan. De kraampjes met tweedehands artikelen, worden hier bric à brac genoemd. Hier geen dweilorkest, maar het trio Erik, Peter en Marcel met contrabas, accordeon en gitaar.      Meer


Wim Pijl: “Wat is algemeen en wat is specifiek maatschappelijk werk?”

woensdag 10 juli 2002

DEN HAAG - Wim Pijl, raadslid van ChiristenUnie/SGP, wil weten waarom de Maatschappelijke Hulpverlening en Thuiszorg op Gereformeerde Grondslag (MHG) een subsidie van 40.000 euro is misgelopen. Hij wil weten wat daarvoor de criteria zijn.      Meer


‘MHG is geen algemeen maatschappelijk werk’

vrijdag 30 augustus 2002

STATENKWARTIER – De welzijsorganisaties vallen onder algemeen maatschappelijk werk, de stichting Maatschappelijke Hulpveriening en Thuiszorg op Gereformeerde Grondslag doet aan specifiek maatschappelijk werk. Dat is het antwoord van wethouder Klijnsma op de schriftelijke vragen van raadlid Wim Pijl (ChristenUnie/SGP).      Meer


De verdwenen Bomenbuurt

dinsdag 3 september 2002

Mensen, die de vooroorlogse Bomenbuurt hebben gekend, kunnen zich er altijd nog over opwinden. Over de kaalslag op de nog geen twintig jaar oude huizen tussen Hanenburglaan en Sportlaan door de Duitse bezetter, omdat deze een geallieerde landing aan onze westkust vreesde. En daarom de Antlantikwall oprichtte, dwars door vele Haagse woonbuurten heen. Zo werd eind 1942 ook bovengenoemd stukje Bomenbuurt met de grond gelijk gemaakt om te worden vervangen door een zigzaggende tankgracht.      Meer


‘Baantjer’ in de Bomenbuurt

woensdag 11 september 2002

BOMENBUURT – Helaas, het Bomenbuurtfeest van zaterdag 14 september valt te vroeg voor de premiere, maar de trailer zal er wel worden gepresenteerd. Van de eerste echte Bomenbuurtcrimi, geschreven, gespeeld en gefilmd door kinderen uit de wijk.      Meer


Eerste BomenBuurtfeest: een geslaagde première

zaterdag 14 september 2002

BOMENBUURT – Enthousiaste wijkbewoners nader tot elkaar brengen. Dat was het idee van de initiatiefnemers van het eerste BomenBuurtfeest. Ondanks de enigszins teleurstellende weersomstandigheden kan de uitwerking op zaterdag 14 september zonder meer als geslaagd worden beschouwd. Uit alle hoeken van de wijk kwam jong en oud genieten van een dag vertier in de Acaciastraat.      Meer


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Huis aan huis in Den Haag West


> Schrijf een beoordeling