Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571
Het uitzicht over het  verdwenen stuk Bomenbuurt: geheel links loopt het water van de Valkenboskade nog helemaal door tot aan De Beek, die voor de Tweede Wereldoorlog zijn weg langs de Sportlaan vond. De huizen langs de uitloper van de Valkenboskade stonden aan de Oleanderlaan en de Larixlaan. Dwars op de Fahrenheitstraat liepen hier de Haagbeukstraat en Noteboomstraat. Rechts op de foto ziet u parallel aan de Fahrenheitstraat de Palmboomstraat, Taxusstraat, Tamarindestraat en Tulpenboomstraat. Op deze laatste kwamen de Amberboom- en Banaanstraat uit, waarvan de woonblokken nog net te zien zijn. Op de voorgrond de Hanenburglaan, en een miniem stukje Hanenburgervaart. Dit watertje verbond het Verversingskanaal met de Valkenboskade.Alleen de Nachtegaallaan en de huizen langs de Sportlaan (Vogelwijkzijde), die gespaard bleven voor de mokers van de bezetter, zijn nog te herkennen.
  • Het uitzicht over het verdwenen stuk Bomenbuurt: geheel links loopt het water van de Valkenboskade nog helemaal door tot aan De Beek, die voor de Tweede Wereldoorlog zijn weg langs de Sportlaan vond. De huizen langs de uitloper van de Valkenboskade stonden aan de Oleanderlaan en de Larixlaan. Dwars op de Fahrenheitstraat liepen hier de Haagbeukstraat en Noteboomstraat. Rechts op de foto ziet u parallel aan de Fahrenheitstraat de Palmboomstraat, Taxusstraat, Tamarindestraat en Tulpenboomstraat. Op deze laatste kwamen de Amberboom- en Banaanstraat uit, waarvan de woonblokken nog net te zien zijn. Op de voorgrond de Hanenburglaan, en een miniem stukje Hanenburgervaart. Dit watertje verbond het Verversingskanaal met de Valkenboskade.
    Alleen de Nachtegaallaan en de huizen langs de Sportlaan (Vogelwijkzijde), die gespaard bleven voor de mokers van de bezetter, zijn nog te herkennen.

Foto: Gemeentearchief (montage door Eduard Bekker uit vijf foto’s ) | Klik voor groter

De verdwenen Bomenbuurt

Mensen, die de vooroorlogse Bomenbuurt hebben gekend, kunnen zich er altijd nog over opwinden. Over de kaalslag op de nog geen twintig jaar oude huizen tussen Hanenburglaan en Sportlaan door de Duitse bezetter, omdat deze een geallieerde landing aan onze westkust vreesde. En daarom de Antlantikwall oprichtte, dwars door vele Haagse woonbuurten heen. Zo werd eind 1942 ook bovengenoemd stukje Bomenbuurt met de grond gelijk gemaakt om te worden vervangen door een zigzaggende tankgracht.

Eduard Bekker • HaagWestNieuws - Tuesday 3 September 2002
Plattegrond van de deel dat op de fotomontage zichtbaar is. Ondanks dat dit stukje Bomenbuurt een soort schiereiland vormde, omgrensd door Hanenburger–vaart, de Valkenbos–kade en de Beek, sloot het toch goed aan bij zowel Vogelwijk als de rest van de Bomenbuurt.
  • Plattegrond van de deel dat op de fotomontage zichtbaar is. Ondanks dat dit stukje Bomenbuurt een soort schiereiland vormde, omgrensd door Hanenburger–vaart, de Valkenbos–kade en de Beek, sloot het toch goed aan bij zowel Vogelwijk als de rest van de Bomenbuurt.

Nfografiek: Eduard Bekker

Na de oorlog volgde geen herbouw: architekt W.M. Dudok wilde het helemaal anders. Hij vond de oude situatie te vlak en eentonig. Het ‘voorwerk’ dat de Duitsers hadden gedaan door het scheppen van ruimte, wilde hij behouden. De vooroorlogse intieme kleinschaligheid had voor hem afgedaan: hoogbouw moest het worden.

Blijvende gevolgen

Het gevolg van deze aanpak – die dwars tegen de wensen van de vroegere bewoners in ging – is tot op de dag van vandaag zichtbaar: De ooit naadloos in elkaar overlopende buurten (het winkeldeel van de Fahrenheitstraat liep tot aan de Nachtegaallaan!) zijn tot op de dag van vandaag gescheiden door een fysieke en psychische barrière: de brede, drukke Segbroeklaan, het Segbroekpark en de muur van hoogbouw langs de Sportlaan.

Gelukkig heeft een fotograaf in de jaren dertig van de vorige eeuw een deel van dit verdwenen stuk Bomenbuurt voor het nageslacht op de gevoelige plaat vastgelegd. Hiertoe had hij zich in de toren begeven van de Gereformeerde kerk op de hoek van de Fahrenheitstraat en de Hanenburglaan, op de plaats waar nu Albert Heijn ‘op de kleintjes let’. De foto’s bevinden zich in het Haagse Gemeentearchief en zijn online te bekijken, evenals vele andere foto’s van dit voortijdig aan zijn einde gekomen wijkje.

De foto’s die volgens de gegevens van het Haagse Gemeentearchief in 1932 en 1935 moeten zijn genomen, blijken met de moderne technieken redelijk tot één geheel om te smeden. Het op deze wijze ge(re-)construreerde panorama moet dan ook een aardige indruk geven van dit stukje Haagse geschiedenis dat in vogelvlucht zo vertrouwd overkomt, maar toch al zestig jaar tot het verleden behoort.

Bronnen:
Haags Gemeentearchief,
J.M. Knaud: Het Verre Westen


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Huis aan huis in Den Haag West / De verdwenen Bomenbuurt


> Schrijf een beoordeling