Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Gezin in Hilversum zat dag zonder gas en licht

‘Afsluiting kwam toch onverwacht’

Behaaglijk straalt de kachel de huiskamer in. Twee weken geleden was dat anders.
  • Behaaglijk straalt de kachel de huiskamer in. Twee weken geleden was dat anders.

Foto: Stevens

HILVERSUM - “Zet onze naam maar niet erbij. We zouden ons echt voor onze kennissen generen.” Een kat en hond liggen te knorren voor de gaskachel. Twee weken geleden had dat niet gekund. De vrouw: “Ik kwam ’s ochtends thuis en het licht deed het niet. Eerst dacht ik nog aan een doorgeslagen stop, maar al gauw had ik door dat ze alles hadden afgesloten, ook het gas.”

Eduard Bekker • De Gooi- en Eemlander - woensdag 16 januari 1985

Het echtpaar had in december voor het laatst geld voor de energierekening betaald, maar er stond nog 900 gulden open. “Toen vroegen ze al waar dat bleef. Ik heb hen gezegd dat we dat de volgende week zouden brengen. Daar is het met de feestdagen niet van gekomen. We hadden Sinterklaas al over geslagen en op vakantie zijn we ook niet gegaan, dus we wilden toch iets aan de kerst doen, vooral voor onze dochter van 13 jaar. Ze zit op de Lagere Land- en Tuinbouwschool in Maartensdijk en dat kost natuurlijk ook ’t een en ander.” Aldus de 36-jarige vrouw.
Het gezin krijgt 1.340 gulden per maand, inclusief kinderbijslag. De huur van 260 gulden (“gelukkig een lage”) en het gas en licht moeten daarvan nog worden betaald. Hun 13-jarige dochter krijgt een studietoelage, maar die dekt de kosten maar voor een deel.”
De man, die eveneens 36 jaar is, werkte tot zes jaar geleden als kok. Als suikerpatiënt kon hij de ongeregelde diensten niet meer aan. Ondanks veel moeite vond hij geen andere betrekking. Hij geniet nu een rww-uitkering. Bij de sociale dienst en op het belastingkantoor heeft hij eens gevraagd of zijn dieet misschien gedeeltelijk vergoed kon worden, maar dat was niet mogelijk.“Dat gaat er dus ook nog vanaf.”

Eenmalige uitkering

“We hadden gehoopt de eenmalige uitkering in het begin van deze maand te krijgen, zodat we onze energierekening tijdig zouden kunnen betalen. Een tijd geleden hebben we wel een brief gehad, waarin ze schreven dat afsluiting tot de mogelijkheden behoorde, maar daar maakten we ons verder niet al te veel zorgen om. Dat was al een tijd geleden, en we hadden verwacht dat ze nog wel een laatste waarschuwing zouden sturen. We dachten dat dat gebruikelijk was.”

“Toen ik in de ochtend van 3 januari thuis kwam en we afgesloten bleken, ben ik direct met al het geld dat we nog hadden naar het GEB gegaan, maar dat had geen zin: ze wilden alleen aansluiten als het volle bedrag werd betaald. Ik heb meteen de sociale dienst gebeld en vroeg of we alvast een deel van de eenmalige uitkering konden krijgen, maar daar konden ze niet aan beginnen, zeiden ze.”
“De sociale dienst stuurde me door naar de Volkskredietbank. Op het GEB hadden ze gezegd, dat alles weer zou worden aangesloten als de bank ons verzoek om een voorschot in behandeling zou nemen. Die toezegging deden ze op de Volkskredietbank en ze beloofden het GEB hierover in te lichten. Maar in de loop van de dag bleek dat het energiebedrijf per sé geld wilde zien.”

“lk begon het al aardig benauwd te krijgen want we zaten in de kou en zouden niet eens eten kunnen koken. Toevallig kwam mijn moeder langs en die trof mij huilend naast de telefoon aan. En zijn wij toen in ijltempo naar het GEB gegaan. Daar heeft zij het tekort betaald, net voordat om vijf uur de kas dichtging. We hadden uit eigen beweging zeker geen beroep op haar willen doen, want ze is al zo vaak bijgesprongen en dat vinden we heel vervelend, vooral omdat ze zelf ook zuinig aan moet doen. Gelukkig hebben mensen van de avonddienst gas en licht meteen weer aangesloten.”

“Ik denk dat het voor veel mensen die in een situatie als de onze verzeild zijn geraakt heel vervelend is dat de eenmalige uitkering pas na de feestdagen wordt uitbetaald. Die moeten in zo’n tijd ook maar de eindjes aan elkaar zien te knopen. Voor een groot deel is het natuurlijk ook onze eigen schuld. We hebben een tijd lang het ene gat met het andere gedicht, dat moet natuurlijk eens spaak lopen. We hebben al een schuld; om die af te lossen wordt er automatisch honderd gulden van het inkomen van mijn man ingehouden. Binnenkort wordt dat honderd gulden per week. Dan betaalt de sociale dienst gelijk huur, gas en licht, nog voordat we de uitkering in onze handen krijgen. Want wat je niet op je giro ziet staan, geef je ook niet meer aan andere dingen uit."

Brief

Op de vraag of er van te voren voor een afsluiting wordt gewaarschuwd, zegt GEB-directeur H.J. Reumer het volgende: “Mensen die een betalingsschuld hebben krijgen twee keer een herinnering. Dan volgt er een brief, waarin uitdrukkelijk wordt gemeld dat afsluiting van gas en licht tot de mogelijkheden behoort.’
“Wat er scheef is gelopen in de onderhandelingen met de Volkskredietbank begrijp ik niet. Wij hebben duidelijke afspraken met de sociale dienst en de Volkskredietbank over de schulden. Als laatstgenoemde aan een regeling werkt en dit ons meldt, sluiten wij gas en stroom weer aan.”


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Dagblad De Gooi- en Eemlander / ‘Afsluiting kwam toch onverwacht’


> Schrijf een beoordeling