Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Stadspartij tegen ‘drieste bouw- en sloopplannen’ wethouder Norder

Joris de solist tegen ‘autoverkoper’ Marnix

Nee, er is geen sprake van uitdienen van deze laatste periode. Ik ben nog hartstikke gemotiveerd en ga er vol tegenaan. Sterker nog, soms vraag ik me af, of dit wel echt mijn laatste termijn wordt: ik krijg zoveel bijval.
Woorden van Joris Wijsmuller, enig raadslid van de Haagse Stadspartij, maar wel een van de meest actieve. Hetgeen niet onopgemerkt is gebleken: De Haagsche Courant riep hem in 2004 uit tot het beste raadslid, met name vanwege zijn feitenkennis. Hoewel van oorsprong Brabander, is hij zeer betrokken bij de stad. Hetgeen botst met het beleid van wat op dit moment zijn grootste tegenspeler is: wethouder Marnix Norder van bouwen en wonen.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 27 februari 2009

Gebrek aan gevoel

Norder verwijt hij zonder gevoel voor de stad te handelen, als het gaat om zijn grootschalige bouwplannen. “Hij is weliswaar een daadkrachtig bestuurder, maar koppelt dit niet aan gevoel en visie. Hij is meer een ‘autoverkoper’: het maakt hem niet uit wat hij verkoopt, àls hij maar verkoopt. Dat blijkt niet alleen uit het opheffen van het woonwagenkamp aan de Escamplaan zonder rekening te houden met de gewekte verwachtingen en hun traditie en cultuur. Het blijkt weer bij zijn plannen voor Scheveningen. Kost wat het kost wil hij daar de boel overhoop halen. Natuurlijk is er in het verleden, door met name projectontwikkelaar Zwolsman, onnoemelijk veel schade aangericht. Maar dat betekent nog niet dat daar rücksichtslos de slopershamer in moet. Je hebt wel met mensen te maken, die daar wonen, die daar werken.”

Palacepromenade

Wat Scheveningen betreft is Wijsmuller al langer alert. Mede door zijn inzet is de oude rokerij aan de Tweede Haven behouden als monument. Hij ziet de plannen van Norder om onder meer de Palacepromenade te slopen onder het motto ‘je kunt de zee niet meer zien’ als een staaltje van geldingsdrang. Wijsmuller: “Terwijl het toerisme er beter gedijt dan ooit tevoren, schildert Norder Scheveningen af als een plek in een neerwaartse spiraal. Het is pure laster met als doel om te slopen en daarna te scoren met nieuwbouw. Hij wil zich doen gelden door zoveel mogelijk woningen uit de grond te stampen. Den Haag is voor hem slechts een doorgangshuis in zijn carrière. Hij heeft geen boodschap aan de cultuurhistorische context, aan het Haagse karakter en het zo gekoesterde groen. Neem bijvoorbeeld de plannen voor Arendsdorp in Benoordenhout, de Schenkstrook in Mariahoeve, voor de Vlietzone, Erasmusveld en natuurlijk Kijkduin.”

Noordanus

Zelfs in vergelijking met de voormalige wethouder Peter Noordanus, komt Norder er wat hem betreft slecht af: “Noordanus vond ik een schurk, die zijn juridische kennis maximaal gebruikte om zijn plannen er doorheen te drukken. Zo wilde hij op een miniem stukje bij Hollands Spoor, waarvoor geen bestemmingsplan was, in recordtijd een toren van 130 meter uit de grond stampen: het Strijkijzer. Toch had Noordanus wel gevoel voor de stad, wat natuurlijk ook niet zo verwonderlijk was met zijn kwart eeuw ervaring in de lokale Haagse politiek. Maar hij voelde bijvoorbeeld aan dat je woord houden in de woonwagencultuur bijzonder belangrijk is. Dus hoewel zijn woonwagenbeleid discutabel was, kwam hij de gemaakte afspraken en de gewekte verwachtingen wel na.”

Weinig tegengas

Norder krijgt in de raad weinig tegengas. Dit mede dankzij het feit dat GroenLinks – kort geleden nog opposant tegen grootschalige nieuwbouw – nu deel uitmaakt van de coalitie, terwijl het CDA juist moeite heeft met haar oppositierol. De SP deelt vaak de visie van Wijsmuller, maar wordt regelmatig door collega-raadsleden tot de orde geroepen. Wijsmuller heeft door zijn dossierkennis dusdanig respect verworven, dat hij daar minder last van heeft. Voorheen kruiste hij vaak de degens met ex-burgemeester Wim Deetman. Maar met diens opvolger Jozias van Aartsen is dat nog niet het geval. Wijsmuller: “In tegenstelling tot Deetman is Van Aartsen een echte democraat. Mijn aanvankelijke scepsis heb ik moeten laten vallen: hij heeft bijvoorbeeld al meerdere malen om de tafel gezeten met woonwagenbewoners. Dat zou je Deetman nooit zien doen.”

Stationsplein

Een ander pijnpunt is de operatie rond het Stationsplein: de gemeente heeft de bebouwing voor een prikkie doorverkocht aan projectontwikkelaar Gerard Stevers. Iets waarvoor Joris Wijsmuller zelfs naar de Europese Commissie is gestapt wegens staatssteun: “Stevers is een projectontwikkelaar met geldingsdrang en de Haagse Bluf is best een verrijking voor de binnenstad. Maar door zijn monopolie en exorbitante huren treedt verschraling op: boekhandel Van Stockum kon het bijvoorbeeld daardoor in de binnenstad niet meer bolwerken. Dit dreigt ook in de Stationsbuurt te gebeuren, waar nu net een opleving gaande is van kleine, originele winkeltjes die een stad interessant maken. Ze zitten in oude gebouwen, die er helemaal niet zo slecht aan toe zijn en juist goed passen in het door de gemeente nagestreefde beeld van ‘Quartier Latin’. Deze panden dreigen nu echter tegen de vlakte te gaan. En wat er voor in de plaats komt, past er niet, zoals het geplande modernistische hoekpand op de hoek Stationsplein-Stationsweg van architect Eric Vreedenburgh.” Wijsmuller betreurt dit. “Ik heb samen met Vreedenburgh gestreden voor behoud van de Scheveningse rokerij, maar bij het Stationsplein zijn onze wegen gescheiden.”

 


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Joris de solist tegen ‘autoverkoper’ Marnix


> Schrijf een beoordeling