Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Door invoering van het VCP en railwerk HTM

Stad nog zeker een jaar ‘verkeerslam’

Het lijkt erop dat het gemeentebestuur Den Haag wat verkeer betreft op orde wil hebben voordat begin 2010 de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Dat houdt dan wel in dat de stad dit jaar voor langere periode een verkeerskwelling zal worden. Een bescheiden greep uit de tientallen gevallen van ‘werk in uitvoering’.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 23 januari 2009

Niet blij zullen de toch al door fijnstof getroffen bewoners van de Stille en Amsterdamse Veerkade zijn: de Put, de beruchte onderdoorgang onder het spoor bij de kruising Vaillantlaan-Parallelweg, zal vanaf mei voor ongeveer een half jaar worden afgesloten wegens reconstructie van de onderdoorgang met het oog op het Verkeers Circulatie Plan (VCP). Berekend is dat het verkeer zal trachten via de Prinsegracht en de Veerkade een uitweg te vinden, terwijl het er nu al rond de spits vaststaat. Verkeerstechnisch kan dit niet worden verhinderd.

RandstadRail

Andere heikele punten zijn de kruising Regentesselaan, Paul Krugenlaan, Beeklaan, Loosduinseweg, De La Reyweg, Apeldoornselaan, waar RandstadRail dusdanig heeft huisgehouden, dat alle rails moet worden vervangen: veel eerder dan was verwacht. Eind dit jaar moet dit gebeuren. Behalve het autoverkeer komt hier ook het tramverkeer (RandstadRail 4, lijn 2 en lijn 12) in de knel, tenzij er 's nachts wordt gewerkt.

Ook op het Spui zal het verkeer rond die tijd hinder ondervinden: door werkzaamheden voor het VCP, zal noch auto- en busverkeer mogelijk zijn en ook de tram zal haar activiteiten hier tijdelijk moeten staken. Iets waar ondernemers, jarenlang getergd door de tramtunnelmalaise en een opgebroken Spui, niet blij meer zullen zijn: hun was zes jaar geleden beloofd, dat er de komende jaren niet meer zou worden gebroken. Toen was er echter nog geen sprake van een Verkeers Circulatie Plan.

Eigenlijk zou ook nog de Valkenboslaan moeten worden aangepakt, omdat hier aparte fietspaden moeten komen. Maar vanwege de vele eerder genoemde opbrekingen, zal dat waarschijnlijk worden uitgesteld naar een minder ongunstig tijdstip. Al met al kun je de vraag stellen of met al deze werkzaamheden tegen verkiezingstijd de kous af is, of dat ze onder de Hagenaars juist zoveel wrevel zullen opwekken dat het juist in de nadeel gaat werken van de huidige coalitiepartijen VVD, GroenLinks en PvdA.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Stad nog zeker een jaar ‘verkeerslam’


> Schrijf een beoordeling