Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Eerste zes daklozen voor tenminste twee jaar van de straat

Haags daklozenprobleem concreet aangepakt

Leger des Heils-directeur Johan Koeman in gesprek met John, een van de eerste bewoners van de nieuwe woonvoorziening voor (ex-)daklozen aan de Van Limburg Stirumstraat, met achter hem een glunderende wethouder Bert van Alphen. Afgelopen maandag zijn hier zes bewoners ingetrokken.
  • Leger des Heils-directeur Johan Koeman in gesprek met John, een van de eerste bewoners van de nieuwe woonvoorziening voor (ex-)daklozen aan de Van Limburg Stirumstraat, met achter hem een glunderende wethouder Bert van Alphen. Afgelopen maandag zijn hier zes bewoners ingetrokken.

Foto: Eduard Bekker

Koppen in de krant: heilsoldaten steeds vaker slachtoffer van geweld: dit omdat de buurt niet accepteert dat er weer ergens een opvangplek komt voor de ‘moeilijke’ gevallen in deze samenleving. Wel, daar is in de Haagse Van Limburg Stirumstraat niets van te merken: hier zijn deze week zes daklozen gehuisvest als tussenstap naar het zelfstandig wonen. Het moeten er 25 worden. En dat in een verzorgingshuis voor ouderen!

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 16 januari 2009

Die ouderen, noch het personeel van de Stichting Eykenburg hebben hier echter problemen mee. Sterker nog: de daklozen zijn van harte welkom, ‘want er wordt regelmatig een vierde man gemist bij het klaverjassen’, zoals uit de mond van een van senioren is te horen. De aanpak, waarbij gemeente, Leger des Heils, Eykenburg en Parnassia zijn betrokken, lijkt dus in goede aarde te vallen. Leger des Heilsdirecteur Johan Koeman loopt hier dan ook frank en vrij rond.

Onverschilligheid

Gelukkig maar. Huisvesting van daklozen is in een beschaafde maatschappij een noodzaak. Zij zijn lang alleen maar als hinderlijk ervaren en werden naar het afgelegen Veenhuizen (Drenthe) gedirigeerd. Die ‘harde’ aanpak werd halverwege de vorige eeuw losgelaten. Maar de onverschilligheid die voor deze aanpak plaats maakte, was evenmin in het belang van deze mensen. Het zijn vaak mannen, die na verlies van baan en vrouw – al dan niet door hun eigen schuld – aan de zelfkant van de maatschappij zijn beland, beladen met schulden en drankproblemen. Het lijken clichés, maar ze berusten vaak op waarheid, getuige de vele interviews die regelmatig in de media verschijnen.

De goede weg

Het Leger des Heils is er echter van overtuigd, dat veel van deze mensen met voldoende aandacht weer terug kunnen keren in de maatschappij en mogelijk zelfs weer een baan kunnen vinden. Vandaar dat er nu door hen de eerste echte officiële instelling in het leven is geroepen om deze daklozen van de straat te krijgen. “Over tien jaar zijn er hopelijk geen daklozen meer in Den Haag”, aldus directeur Johan Koeman van het Leger des Heils, die er van overtuigd is dat met deze aanpak de goede weg is ingeslagen.

Bussemaker

De AWBZ moet de kosten dekken, maar het is nu al duidelijk dat er tekorten gaan dreigen om op deze weg verder te gaan. Wethouder Bert van Alphen van welzijn en volksgezondheid zal er dan ook bij staatssecretaris Jet Bussemaker (ook welzijn en volksgezondheid) op aandringen om hier geld voor beschikbaar te blijven stellen. Anders houdt het in 2010 op, want dan stopt de huidige bijdrage van het rijk.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Haags daklozenprobleem concreet aangepakt


> Schrijf een beoordeling