Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Wethouder Norder onthult ambitieuze plannen voor badplaats

“Scheveningen moet veel beter”

Na stevige kritiek op eerdere plannen, kiest de gemeente nu voor ‘bescheidener’ hoogbouw in de havenmonding van maximaal 100 meter hoog.
  • Na stevige kritiek op eerdere plannen, kiest de gemeente nu voor ‘bescheidener’ hoogbouw in de havenmonding van maximaal 100 meter hoog.Wethouder Marnix Norder moet het toegeven: de omgeving van het Kurhaus is een ramp voor het aanzien van Scheveningen: “Waar is het strand?”, vroeg hij zich afgelopen dinsdag af bij het vertonen van de lichtbeelden van de huidige situatie rond Zwolsestraat, Palaceplein en Gevers Deynootplein, als hij de plannen onthult om de kwaliteit van Scheveningen flink op te poetsen.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 14 december 2007

Want dat is hard nodig: het gaat niet goed met de visserij, de bewoners klagen over de verkeersdrukte in de zomer en het toerisme blijft achter in vergelijking met bestemmingen elders. Er moeten zoveel maatregelen worden genomen, dat van een masterplan kan worden gesproken.
Een greep: doortrekken van tramlijn 11 naar het Noordelijke havenhoofd via de Vissershavenweg, of via de Kranenburgweg laten eindigen bij het Zuidelijk hoofd. De wandelroute naar de visafslag vanaf de boulevard aantrekkelijker maken, de ‘verrommeling’ rond de haven aanpakken, de boulevard meer wandelniveaus geven, de strandpaviljoens hoger plaatsen en niet meer met de ‘rug naar de boulevard’. Verder moet het autoverkeer in de noordzuidelijke richting zoveel mogelijk worden tegengegaan. Dit door alles wat per auto naar Scheveningen komt direct richting parkeerplaats te dirigeren. En dat is niet meer richting Zwarte Pad: dit parkeergebied wordt weer een wandelgebied. De parkeerplaatsen verhuizen naar de huidige tramlus, waar naast een extra grote parkeergarage ook woningen zullen komen: de trams moeten voortaan pal bij het strand gaan keren.

Hoogbouw

Alles waar het in Scheveningen om draait wat betreft bad, dorp en haven moet worden aangepakt en versterkt: wonen, toerisme, visserij en kustverdediging.
In de plannen is ook rekening gehouden met de kritiek op de eerdere plannen. De hoogbouw bij de havenmonding is 'bescheidener': er moeten twee torens komen van 100 meter hoog en een gebouw van 70 meter hoog.
De Norfolkhaven wordt niet geheel gedempt: er moet ruimte blijven voor het afmeren van boten. En het viaduct - met een onderdoorgang voor voetgangers naar de boulevard - bij museum Beelden aan Zee is geschrapt. Er zijn nu 800 woningen gepland op het Norfolkterrein en 20 procent sociale woningbouw in de haven. In andere delen van Scheveningen wordt meer dan 30 procent sociale woningbouw gerealiseerd. Het gemeentebestuur wil wel vasthouden aan een nieuwe buitenhaven.

Onderzoek

Er is echter nog veel onderzoek nodig voordat hierover een definitief besluit kan worden genomen. Helaas zijn recente burgerinitiatieven voor betere bereikbaarheid niet meegenomen. Die van de Ooievaart om de waterverbinding met Scheveningen in ere te herstellen en een voorstel om de eeuwige blunder uit 1953 goed te maken: de afbraak van de spoorlijn naar Scheveningen. Bij de bouw van Den Haag Centraal en de Julianatunnel is al rekening gehouden met een ondergrondse verlenging naar Scheveningen. Daar zou de huidige ‘Rotterdamse’ Randstadrailverbinding goed gebruik van kunnen maken om vanuit CS al over of onder de Raamweg via het oude tracé van de eveneens jammerlijk in 1957 aan zijn einde gekomen Blauwe Tram door de Nieuwe Scheveningse Bosjes en verder langs de Badhuisweg de badplaats te bereiken. Voor de door het vele autoverkeer getergde Scheveningers zou dit wellicht een forse verbetering kunnen inhouden.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / “Scheveningen moet veel beter”


> Schrijf een beoordeling