Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Instemming met verkeersplan na golf van (e)moties

De wankele stappen naar
een autoluwe binnenstad

Het VCP zoals de gemeente het weergeeft in een kaartje. De Centrumring die de doorstroming zou moeten vergroten staat hier als een fraaie afgeronde rechthoek weergegeven.De werkelijkheid is een anders, zoals de witte inzet linksonder toont. Vooral de scherpe bocht Groot-Hertoginnelaan-Waldeck Pyrmontkade (linksboven) zal nog voor verrassingen gaan zorgen.
  • Het VCP zoals de gemeente het weergeeft in een kaartje. De Centrumring die de doorstroming zou moeten vergroten staat hier als een fraaie afgeronde rechthoek weergegeven.
    De werkelijkheid is een anders, zoals de witte inzet linksonder toont. Vooral de scherpe bocht Groot-Hertoginnelaan-Waldeck Pyrmontkade (linksboven) zal nog voor verrassingen gaan zorgen.De gemiddelde Hagenaar kon het waarschijnlijk niet meer bijbenen: de discussie van de afgelopen maanden over het Verkeers Circulatie Plan (VCP), die een plotselinge bijna-val van het college teweeg heeft gebracht. Het gesteggel over een plan dat de vervuiling rond de Veerkades zou moeten terugdringen, ontaardde in onnavolgbaar gehakketak over meetmethodes en vervuilingstoename op andere verkeerspunten rond de binnenstad.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - Friday 22 June 2007

Uiteindelijk is op 14 juni met een overgrote meerderheid van 34 tegen 11 stemmen voor het plan gestemd. Oppositiepartijen deden dit schoorvoetend ‘bij gebrek aan beter’, na het indienen van 19 moties en een wijzigingsvoorstel.

Veerkade

Het afsluiten van de Veerkade voor doorgaand verkeer is het belangrijkste element van het VCP: het is een van de straten in Nederland met de meeste luchtvervuiling. Maar afsluiten betekent dat de vervuiling van de lucht elders zal toenemen, want het verkeer zal een andere weg gaan zoeken. “Dit plan is een herverkaveling van de vuile lucht”, zo reageerde Joris Wijsmuller van de Stadspartij dan ook.
Vooral de SP, maar ook de Islamdemocraten hebben gewezen op de mogelijke gevolgen voor de Vaillantlaan; een laan waaraan een fors aantal basisscholen ligt. Juist daar is door het verkeersplan een toename van de luchtvervuiling te verwachten.

Flankerend beleid

Den Haag heeft tevens een nieuw politiek begrip leren kennen: de zogenoemde ‘flankerende maatregelen’ (met de klemtoon op de tweede lettergreep). Dat zijn in dit geval maatregelen die moeten stimuleren dat mensen die naar de binnenstad willen, hun auto laten staan en de fiets of de tram pakken. Want iedereen is het er wel over eens dat het autoverkeer naar en rond de binnenstad moet worden teruggedrongen en niet alleen verplaatst.
Dat zou moet worden gestimuleerd door aantrekkelijker openbaar vervoer, uitbreiding van de parkeergarage op het Malieveld, parkeerplaatsen buiten het centrum (transferia), met goed openbaar vervoer naar de binnenstad; dat is allemaal aan de orde gekomen in de inspraakrondes, maar niet terug te vinden in het uiteindelijke plan. “Wat is er eigenlijk met al die inspraak gedaan?”, vroeg Wim Pijl, Christenunie/SGP) zich dan ook af. “Voor dergelijk maatregelen is geen geld”, zo kan het antwoord van de betreffende verkeerswethouders (Norder en later Peter Smit) worden samengevat.
 

De Noordwestelijke hoofdroute zou - als in 2008 de Hubertustunnel gereed komt - een deel van het verkeer van de Centrumring over de Laan Copes van Cattenburg, de Carnegielaan en de Groot-Hertoginnelaan voor haar rekening kunnen nemen.
  • De Noordwestelijke hoofdroute zou - als in 2008 de Hubertustunnel gereed komt - een deel van het verkeer van de Centrumring over de Laan Copes van Cattenburg, de Carnegielaan en de Groot-Hertoginnelaan voor haar rekening kunnen nemen.Moties

Uiteindelijk is een groot deel van de oppositie op 14 juni dus toch nog schoorvoetend akkoord gegaan met de verkeers- maatregelen. Die zouden in 2009 een feit zouden moeten zijn, maar moeten toch even worden uitgesteld. Dit door een motie van Wim Pijl: er wordt pas met het VCP begonnen, als ‘De Put’ (de doorgang onder het spoor bij de kruising Vaillantlaan/ Parallelweg) zo is aangepast, dat die meer verkeer kan verwerken. Dat zal waarschijnlijk pas begin 2010 zijn. Ook een motie om een deel van het verkeer op de Centrumring naar de Noordwestelijke hoofdroute te dirigeren (ingediend door Karsten Klein, Michel Santbergen (CDA) en Wim Pijl (CU) is aangenomen; verheugend nieuws, voor de bewoners langs de Laan Copes en de Groot-Hertoginnenlaan, die deel uitmaken van die Centrumring.
Andere moties hebben eveneens verlichting in de plannen gebracht. Zo is een voorstel aanvaard van Karsten Klein, Ibo Gülsen (VVD), Jos de Jong (PvdA) en Heleen Weening (GroenLinks) om een fonds op te richten om toch een zeker flankerend beleid te te kunnen bekostigen. Ook de voorstellen om het fietsverkeer te bevorderen, de bewegwijzering te verbeteren en het Schenkviaduct te vervangen door een tunnel haalden het.

Noordwal

Wat er van de maatregelen om het autoverkeer terug te dringen terechtkomt, blijft de vraag. Er zijn plannen om bij knooppunt Ypenburg een transferium aan te leggen, maar tegelijkertijd willen B&W een Trekvliettracé: een directe deel ondergrondse autoverbinding van dit knooppunt naar de Binckhorstlaan. Dat is een verkeerd signaal, als je wilt dat de mensen hun auto op Ypenburg laten staan om met het openbaar vervoer hun reis naar de binnenstad voort te zetten.
In elk geval zal het VCP minstens één zichtbaar resultaat opleveren: dankzij een amendement van CDAraadslig Michel Santbergen wordt de overkluizing van de Noordwal verwijderd, zodat de Haagse grachtengordel weer een stukje verder terugkeert tot haar oorspronkelijke vorm.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / De wankele stappen naar een autoluwe binnenstad


> Schrijf een beoordeling