Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

‘ADO is een zinkend
en stuurloos schip’

De gemeente heeft vorige week besloten aan de Stichting Stadion Ontwikkeling (SSO, de huisbaas en enige aandeelhouder van ADO Den Haag) een lening van 6,5 miljoen euro te verstrekken tegen een marktconforme rente. SSO moet namelijk geld lenen om het nieuwe stadion af te kunnen bouwen. Banken wilden geen lening verstrekken als de gemeente niet borg wilde staan. “Dan kunnen we net zo goed dat geld zelf uitlenen”, meende het gemeentebestuur en op voorstel van sportwethouder Sander Dekker komt men thans met het geld over de brug.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 1 juni 2007

In de onderbouwing van het raadsvoorstel is gesteld, dat de gemeente mogelijk winst kan maken op de lening. Maar dat is natuurlijk de vraag, want niet voor niets zijn de banken zo kritisch als het leningen voor en rond het nieuwe stadion betreft. De SSO moet het namelijk hebben van de successen van ADO en daar botert het op dit moment niet zo mee.

Beroerd

Om raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij te citeren: “We weten dat ADO het beroerd doet. Het afgelopen seizoen zijn er twee directeuren en een coach opgestapt, was de selectie als gevolg van verkeerde aankopen onevenwichtig, waren er spanningen in de spelersgroep, degradeerde de ploeg, zijn er twee wedstrijden door wanordelijkheden gestaakt en trof het bestuur maatregelen waarmee de goedwillende supporters worden gedupeerd. Supporters dreigen nu weg te blijven, sponsors liepen al weg en in de businessclub heerst grote onvrede. Bovendien heeft de club teveel kantoorpersoneel in dienst en heeft ze de afgelopen jaren 11 miljoen verlies geleden. (...)

ADO is op dit moment een zinkend en stuurloos schip. Geen wonder dat de bank de aandeelhouder van ADO niet kredietwaardig acht.” De gemeentelijke steun - want die is fors - lijkt het alleen nog maar erger te hebben gemaakt. Ondanks de schenking van het oude stadion, de investering in sponsorwerving, extra opstartfinanciering, het cadeau doen van het nieuwe stadion en alles wat daar bij hoort. Toch trekt de gemeente nu weer opnieuw de beurs, een gebaar dat voor lijkt te komen uit een gevoel van ouderlijke verplichting, waarvoor de burger uiteindelijk zal moeten opdraaien.

Schenking

Want in Nederland worden bijna alle leningen aan betaald voetbal organisaties uiteindelijk niet terugbetaald. En hier lijkt dus meer sprake van een schenking onder een andere noemer. Kern van het bezwaar van de oppositie is echter dat de gemeente geen winst mag maken. Wijsmuller: “Een lening van de gemeente aan de aandeelhouder van ADO is gewoonweg ongeoorloofd omdat staatssteun niet mag en een overheidsorgaan ook geen winst mag maken met bankachtige activiteiten.” Wethouders Sander Dekker heeft daartegen aangevoerd dat de gemeente in het verleden wel vaker leningen heeft verstrekt, aan bijvoorbeeld de HTM en de Eneco.

Wijsmuller benadrukte echter dat dit geen marktconforme leningen zijn, omdat ze niet aan private partijen zijn verstrekt, maar aan deelnemingen van de gemeente. Zijn mening is, dat gemeente met de lening aan de SSO in een spagaat verkeert: “Zou ze eenzelfde, niet marktconforme rente aan een private partij als SSO verstrekken, dan is dat een vorm van staatssteun en dat mag niet. Maar wanneer de gemeente wel marktconform leent, zoals nu de bedoeling, dan wil de gemeente dus in principe winst maken door bankje te spelen en dat mag een gemeente ook niet.

Softe aanpak

De oppositie – op het CDA na – stemde – tevergeefs – tegen de lening, zodat wethouder Sander Dekker de lening alsnog kan gaan verstrekken. Het is de vraag of ADO werkelijk is gebaat bij deze softe aanpak. Overheidssteun leidt zelden of nooit tot een verbetering in het ziektebeeld van een commercieel bedrijf. Dat zal bij een voetbalclub niet anders zijn.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / ‘ADO is een zinkend en stuurloos schip’


> Schrijf een beoordeling