Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Betrokkenheid bij Haagse verkeersplannen beperkt zich tot kleine kring

Geen enkel plan biedt oplossing
voor 70.000 auto’s per dag

Het oppositiepanel bestaande uit Abdoe Khoulani (Islam Democraten), Hiek van Driel (SP), Jan Brink (D66) en Willem van der Velden (LPF), plus zijn grote voorbeeld Pim Fortuyn, luisteren aandachtig naar een inspreekster.
  • Het oppositiepanel bestaande uit Abdoe Khoulani (Islam Democraten), Hiek van Driel (SP), Jan Brink (D66) en Willem van der Velden (LPF), plus zijn grote voorbeeld Pim Fortuyn, luisteren aandachtig naar een inspreekster.

Foto: Eduard Bekker

De opkomst is redelijk tijdens de samenspraakbijeenkomst over het Verkeers Circulatie Plan, die de Haagse oppositiepartijen op dinsdagavond 10 april organiseerde in Concordia aan het Hoge Zand. Maar de oproep aan mensen buiten het kringetje burgers dat zich al intensief met het VCP bezighoudt, lijkt vergeefs: het publiek kent elkaar al door en door van de eerdere bijeenkomsten.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 13 april 2007

Discussie- en inspreekavonden over dit betwiste plan van de gemeente om de binnenstad in drie van elkaar gescheiden sectoren te verdelen krijgen meer en meer het karakter van een gemoedelijk vriendentreffen, waarbij voor- en tegenstanders elkaar steeds makkelijker lijken te aanvaarden.
Dat is ook niet onlogisch, want vanuit alle politieke richtingen, van LPF-er Willem van der Velden (actief geweest in Pro Auto), tot de beroepsactivisten van het Haags Milieu Centrum is men het er over eens dat Den Haag een groot verkeersprobleem heeft en dat er sterke beperkingen moeten worden opgelegd aan de verkeersstroom van 70.000 auto’s die zich dagelijks Den Haag in perst.

Kringroute

Opmerkelijk is de bijdrage van de LPF met een veelomvattend verkeersplan, dat twee verkeersringen betreft: een Kringroute, die verder is dan de huidige voorgestelde Centrumring en een Centrumroute: een binnenring, die wordt begrensd door de Veerkades en de Laan Copes van Cattenburg. Deel van de Kringroute zou het Mercuriustracé moeten zijn (het doortrekken van de Mercuriusweg in de Binkhorst tot aan de Utrechtsebaan. In deze LPFvariant is zelf een tunnel voorgesteld, die aansluit op de Voorburgse Van de Wateringelaan)

Garage onder Malieveld

Een ander voorstel komt van Hans Mulder, radioloog in het Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan. In zijn werk komt hij veel in aanraking met mensen die longklachten hebben door de luchtvervuiling. Hij is een van de velen die pleiten voor een sterk uitgebreide parkeergarage onder het Malieveld. Hij is door gaan rekenen en komt tot de conclusie dat een ondergrondse garage van zes lagen capaciteit zou kunnen bieden aan 50.000 parkeerplaatsen: een aantal dat al aardig tegemoet komt aan de dagelijks verkeersstroom Den Haag in.

Buitenlandse oplossingen

Ook oplossingen uit het buitenland worden aangedragen, maar lijken in Den Haag niet te gaan werken, zoals de extra verkeersheffingen in Londen. “Daar is vanaf de randen een uitgebreid metronet en zijn er transferia. Den Haag heeft dat niet.”

De ware oorzaak van de grote verkeersstromen wordt eveneens aangestipt: het beleid van de gemeente om door te willen groeien. Nieuwe hoogbouw, nieuwe dure woningen bouwen die alleen tweeverdieners zich kunnen permitteren, die dus ook weer meer verkeersdruk opleveren.

Zichzelf in de vingers snijden

Daar heeft de gemeente zichzelf inmiddels mee in de vingers gesneden. Voor de grootschalige nieuwbouwplannen in het Wijnhavenkwartier wordt het probleem van de luchtvervuiling rond de Veerkade zo nijpend, dat die plannen op de tocht staan; het vermaledijde Verkeers Circulatie Plan van de gemeente zou daarvoor een oplossing moeten bieden. Het plan waar nu zoveel verzet tegen is. Het lijkt erop dat de Haagse Binnenstad nu al aan de top zit en niet verder kan met nieuwbouw zonder dat goede alternatieven worden bedacht om de verkeersstroom te keren. Voer genoeg voor volgende discussies.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / Geen enkel plan biedt oplossing voor 70.000 auto’s per dag


> Schrijf een beoordeling