Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Geen varianten: wel meer ruimte voor fiets, transferia en OV

Uitkomsten workshop Verkeers Circulatie Plan niet verrassend

Deelnemers aan de workshop houden een vel met slotconclusies omhoog. Omdat het een besloten bijeenkomst betreft is om redenen van privacy de tekst weggeretoucheerd.
  • Deelnemers aan de workshop houden een vel met slotconclusies omhoog. Omdat het een besloten bijeenkomst betreft is om redenen van privacy de tekst weggeretoucheerd.

Foto: Eduard Bekker

De opening van de ‘workshop- VCP’ maandag 20 maart lijkt niet veel goeds te beloven voor deze ochtend, die tijdelijk verkeerswethouder Marnix Norder als summum van burgerparticipatie had gepresenteerd. “Hoe voelt u zich nu?”, vraagt één van de discussieleiders op ‘is everybody happy’ toon aan een der deelneemsters - een dame met een leidende functie in de toeristenbranche. Een snibbige reactie maakt duidelijk dat ze niet gediend is van deze ‘jolige’ presentatie, waarop de would-be animator afdruipt. De toon lijkt gezet.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 23 maart 2007

Uiteindelijk valt het allemaal toch wel mee. Voor- en tegenstanders gaan geanimeerd met elkaar in gesprek en tientallen volgeschreven presentatievellen onttrekken al rap de vaste vloerbedekking van de Koninklijke Schouwburg aan het zicht. De locatie is wat dat betreft treffend gekozen. Een theater doet de klucht die het Verkeers Circulatie Plan heet beslist recht.

Het doel van de workshop zou een aantal concrete varianten zou moeten zijn. Dit valt nogal tegen: de enige variant die steeds wordt genoemd, is het zogeheten ‘Mercurius- tracé’ een verlenging van de Mercuriusweg naar de Utrechtsebaan, zodat het verkeer richting Den Haag bij de afrit niet direct in de files van de Koningskade en het Prins Bernardviaduct belandt, maar al eerder om het centrum heen kan afbuigen.

TomTom

Maar het lijkt erop dat de grote gemene deler van de groepsgesprekken geen haalbare kaarten naar voren brengt: op de vele flapteksten komen kreten als ‘Grote Marktstraat weer open voor autoverkeer’, ‘fijnmazig en schoon ovnet’, ‘meer ruimte voor de fiets’ en ‘transferia’ telkens weer naar voren. Een origineel gezichtspunt wordt in de praatgroep ‘doorgaand verkeer’ genoemd: het anders programmeren van de autonavigatie, zoals de TomTom. “Die staat nu zo ingesteld, dat je meestal door de binnenstad wordt gestuurd in plaats van er om heen. Dat zou beslist anders moeten.” Die constatering krijg veel bijval.

Wat de transferia betreft komt alleen de parkeergarage onder het Malieveld in aanmerking, terwijl die niet toereikend zal zijn om al het bestemmingsverkeer voor Den Haag te verwerken. Plannen voor transferia elders zijn tot dusver afgeketst, omdat het voor de gemeentes lucratiever is op die plaatsen woningen te bouwen. Een actueel voorbeeld is de locatie Leyenburg, waar een groot transferium was gepland: door de recente grootschalige nieuwbouwplannen van de gemeente op die plek blijft daar weinig ruimte voor over.

RandstadRail

Het fijnmazig en schoon openbaar vervoersnet lijkt evenzeer een utopie, zeker als de HTM wordt geprivatiseerd: de afgelopen jaren zijn er juist tramlijnen stilgelegd, zoals de drukbezette lijn 10, die nu alleen nog maar in de spits rijdt. Van andere tramlijnen kan de frequentie niet worden opgevoerd of is die juist verminderd, om RandstadRail niet letterlijk in de wielen te rijden.

Meer fietsvoorzieningen zou mooi zijn, maar helaas biedt de fiets geen oplossing voor autoverkeer dat nu van grote afstanden komt. En tja, de Grote Marktstraat weer open voor doorgaand verkeer: de aanwezige wethouders Henk Kool (economie) en Marnix Norder (plaatsvervangend verkeer) lieten aan het eind van de ochtend zelf al doorschemeren niet van deze oplossing te zijn gecharmeerd.

Waarschijnlijk zal het VCP er dus gewoon wel komen; hooguit hier en daar in gewijzigde vorm. Concrete varianten en alternatieven zijn nauwelijks naar voren zijn gebracht. En dat was waar de tegenstanders van het VCP al voor vreesden: voor goede varianten heb je toch echt verkeersdeskundigen nodig, die zich al langer met de complexe Haagse verplaatsingsproblemen hebben beziggehouden. Die expertise kun je niet verwachten van een lekenworkshop, hoe betrokken de deelnemers ook zijn en hoe goed bedoeld ook.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / Uitkomsten workshop Verkeers Circulatie Plan niet verrassend


> Schrijf een beoordeling