Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Verkeers Circulatie Plan blijft basis

College gaat verder met ‘open vizier’

De Haagse coalitiepartners PvdA/VVD/Groenlinks gaan met elkaar verder. “Met open vizier voor verbeteringen van of alternatieven voor het Verkeers Circulatie Plan (VCP), mits deze tot verbetering van het bestaande plan leiden.” Dit heeft informateur Anke van Kampen vrijdagmorgen 23 februari laten weten.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 2 maart 2007

Dat is de uitkomst van Kampen’s gesprekken met de fractievoorzitters Taetske van der Reijt (PvdA); Anne Mulder (VVD) en Bircan Bozbey (GroenLinks) en de betrokken lijsttrekkers Jetta Klijnsma (PvdA); Sander Dekker (VVD) en Bert van Alphen (GroenLinks).

Besluit voor de zomer

Voor het zomerreces gaat de coalitie een besluit nemen over een collegevoorstel dat moet leiden tot het definitieve verkeersplan voor het Haagse centrum. “Maar de partijen willen desalniettemin niet dat het beeld ontstaat dat het VCP koste wat het kost er doorheen moet worden gejaagd”, aldus de formateur. Het plan zal daarom met alle betrokkenen in de stad maar ook tussen de fracties onderling goed worden ‘doorgesproken‘. Tot het zomerreces is er extra ruimte voor inspraak gecreëerd.
Verkeerswethouder Pieter van Woensel zal het voortouw nemen in de op stapel staande gesprekken met sleutelfiguren in de stad. Daarbij moet worden gedacht aan bewonersorganisaties, het bedrijfsleven en belangenorganisaties. Jetta Klijnsma heeft als wethouder van Financiën laten weten dat er ruimte is voor aanvullend budget, om deze extra inspanningen te dekken.

In 2009 ingevoerd

De bedoeling is, dat het definitieve verkeersplan binnen de eerder afgesproken tijd klaar is. Dat betekent, dat het in het eerste kwartaal van 2009 moet zijn ingevoerd. Hoewel het VCP de basis blijft, zullen ook de alternatieven serieus worden bekeken en doorgerekend. Zo kan onderzocht of zij de doelstellingen van het VCP – schonere lucht en een autoluwe binnenstad – dichterbij brengen.

Volgens formateur Anke van Kampen, die tussen 1986 en 1998 lid was van de Haagse gemeenteraad en acht jaar wethouder voor onder andere onderwijs en sociale zaken, hebben de gesprekken goede nevenwerking gehad: die hebben een goede basis gelegd voor een betere onderlinge communicatie en een meer constructieve en effectieve samenwerking in de toekomst.

Commissie van Wijzen

De Haagse bestuurscrisis ontstond op maandagavond 12 februari toen coalitiepartner de VVD besloot dat een ‘commissie van wijzen’ zich eerst over het verkeersplan moest buigen en ook moest kijken naar de alternatieven. Hiermee nam de fractie afstand van het coalitieakkoord dat over het VCP was gesloten en leek het college te zijn gevallen.
Niemand had echter zijn ontslag ingediend en dientengevolge kon onder leiding van formateur Anke van Kampen een lijmpoging worden ondernomen.
Tijdens de gesprekken die ze voerde is behalve over de gang van zaken rond het VCP ook gesproken over de oorzaken van het ontstaan van de onenigheid; zoals de achterban van de VVD, die niets van het gemeenteplan wilde weten. Daarom zal ook serieus naar alternatieven zal worden gekeken.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / College gaat verder met ‘open vizier’


> Schrijf een beoordeling