Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

VVD bleef innerlijk verscheurd over verkeersplan

VCP uiteindelijk toch struikelblok

"Ja, er gaat iets met het verkeer gebeuren, toch?" Een mevrouw uit de Nieuwe Molstraat, vlak bij de Stille Veerkade was het wel vaag ter ore gekomen, maar wat er nou precies ging gebeuren was haar niet duidelijk. Het tekent het gebrek aan openheid en duidelijkheid die er heerst over wat er nou eigenlijk in Den Haag op verkeersgebied in en rond en centrum zou gaan gebeuren. Maar hoe onbekend ook: de geplande 'knippen' die het verkeer door de binnenstad in 2009 moesten tegenhouden werden uiteindelijk struikelblokken voor het college zelf.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 16 februari 2007

Veerkades

Ja, uiteraard wel verbetering voor de bewoners van de Veerkades, al jaren geteisterd door stikstofoxiden en vliegas, want als je de weg daar middels het VCP blokkeert voor doorgaand verkeer, gegarandeerd dat de luchtvervuiling daar dan omlaag zal gaan. Maar niet bepaald voor de wijken, die langs de route lagen, waarover het verkeer zou moeten omrijden. Het verzet laakte het gebrek aan inspraak en de commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving besloot ten lange leste, dat er ook niet te ontkomen viel aan het geven van weerwoord en plande onder voorzitterschap van PvdA-raadslid Marieke Bolle twee hoorzittingen. Daarbij bleek in de wandelgangen dat ook leden – zelfs prominente raadsleden – van de PvdA niets in het VCP zagen.

Moeilijk parket

Maar vooral de VVD zat door het plan in een moeilijk parket. Zij was ‘tegen’, maar bij de vorming van het college in de loop van vorig jaar, was de uitvoering van het plan een vereiste. De VVD-ers Pieter van Woensel en Sander Dekker zagen dit echter niet als een beletsel om deel te nemen in het college. Pieter van Woensel werd als verkeerswethouder zelfs een rechtlijnig voorstander. Van Woensel had echter buiten partijgenoot Gerard Wallis de Vries gerekend; bewoner van Duinoord en fel tegenstander, die de rol als woordvoerder van het verzet graag op zich nam weinig moeite had om dinsdag 20 februari een protestvergadering bijeen te roepen.

Noordanus

En ook hier deed uiteindelijk een prominent partijlid ook een duit in het zakje: Peter Noordanus, van 1989 tot 2000 namens de PvdA wethouder van Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting.
Hij schreef een brief op poten tegen de plannen. Niet de argumenten die hij gebruikte – die waren door de tegenstanders al vele malen aangehaald en uitgekauwd, maar het feit dát hij zich tegen de Haagse PvdA-opstelling in de raad keerde was opmerkelijk. Het was duidelijk: ondanks de roeping die het gemeentebestuur voelde om nu eens radicaal de luchtvervuiling in het centrum aan te pakken, konden het college de betreffende raadsfracties onmogelijk nog voorbijgaan aan de protesten en al helemaal niet aan de onvrede onder de eigen gelederen; in het bijzonder bij de VVD, waar wethouder Van Woensel de enige voorstander leek te zijn en de raadsleden zich gedeisd hielden om val van het college te voorkomen. Deze spagaat bleek dinsdagavond niet meer vol te houden.

Maatregelen

De dupe zijn nu de bewoners rond de Veerkade. Zij lijden al jaren onder de verkeersoverlast en hadden gehoopt dat er nu eindelijk een oplossing in zicht was, maar die lijkt nu verder weg dan ooit. Lijkt, want de afgelopen weken hebben velen hun betrokkenheid bij de problemen getoond. Sommigen zijn met alternatieven gekomen en behalve geprotesteerd is er wel degelijk meegedacht. Daarbij bleken tegenstellingen lijken vaak op misverstanden te berusten. De noodzaak tot een autoluwe binnenstad lijkt door vriend en vijand te worden gedragen. Je moet het ijzer smeden als het heet is: juist nu mag er door de val van het college geen apathie ontstaan en moeten alle betrokkenen – uit de politiek en uit het veld – hun handen ineenslaan om tot een oplossing te komen.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / VCP uiteindelijk toch struikelblok


> Schrijf een beoordeling