Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Rapport ministerie lijkt
niet op te gaan voor Haagse regio

Brandweer Haaglanden wel degelijk transparant

Meer dan de helft van de gemeenten weet volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken niet of de brandweer goed functioneert. Het lijkt alsof er alleen maar op de centen wordt gelet. Wat de brandweer verder uitvoert en van plan is: het gemeentebestuur heeft er geen inzicht in, laat staan dat zij de brandweer goed onder controle heeft, wat wel haar taak is. Dit meldt het rapport ‘Bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg’ van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, dat minister Remkes naar de Tweede Kamer, de gemeentebesturen en gemeenteraden heeft gestuurd. Het lijkt echter niet op de Haagse situatie te slaan, maar eerder op de situatie in kleinere gemeenten.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 16 februari 2007

De minister vindt dat er meer aandacht van de gemeenteraad voor de brandweer zou moeten zijn. Die zou zich niet alleen moeten richten op de begroting en het omgaan met geld, maar ook zou er beter moeten worden gekeken hoe de brandweer al haar werk uitvoert.

Zeer alert

Gerben van den Berg, voordvoerder van burgemeester Wim Deetman, onder wiens verantwoordelijkheid de veiligheid valt, wijst er echter op dat de burgervader altijd zeer alert is op kwesties die de politie en de brandweer aangaan: “Binnen de gemeente Den Haag is er dan ook veel aandacht voor de werkzaamheden en prestaties van de brandweer. Zo rapporteert de brandweer ieder jaar in april en december aan het college en de raad over de controleacties op brandveiligheid in de horeca, wordt er twee keer per jaar verslag gedaan over de brandveiligheid in zorginstellingen en wordt er bij de behandeling van de begroting verantwoording afgelegd over onder meer aanrijtijden, inspectie en vergunningen. Daarnaast worden alle zaken die de brandweer aangaan om de twee weken besproken met de burgemeester”, aldus van den Berg.

Geen personeelstekort

Volgens het rapport van het ministerie zou er verder een personeelstekort zijn op de vlakken die buiten het terrein liggen van de brandbestrijding, zoals controles op brandveiligheid. De minister denkt dit probleem op te kunnen lossen door taken regionaal aan te pakken. Dat blijkt inmiddels in zeven regio’s te gebeuren.
Maar ook het aanschaffen van dure voorzieningen, zoals speciale voertuigen en kleding zou beter regionaal kunnen worden aangepakt. “Dit gebeurt nog maar zelden”, aldus de minister.
Jurgen Lucas, persvoorlichter bij de brandweer Haaglanden wijst erop dat deze constatering in de Haagse regio in elk geval niet klopt. “Bij ons is geen personeelstekort. Wel moeten we extra mensen werven en opleiden, omdat we volgens de Europese regelgeving van werkweken van 52 uur naar werkweken van 48 terug moeten gaan. Hiermee zijn we al begonnen en dit werven gebeurt regionaal en bovendien in samenwerking met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Verder doen we praktisch alles al regionaal, vanaf de aanschaf van helmen tot de aanschaf van voertuigen en de opleidingsselectie. Dat deden we al voordat de regio Haaglanden was gevormd”, aldus Lucas.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / Brandweer Haaglanden wel degelijk transparant


> Schrijf een beoordeling