Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Wethouder tast mogelijkheden af

Rokerij blijft mogelijk van buiten behouden

Wethouder Norder van Bouwen en Wonen gaat nog eens met de projectontwikkelaars van de voormalige rokerij aan de Dr. Lelykade rond de tafel zitten, om te kijken of de gevel en dak van het pand behouden kunnen blijven. Omdat de ontwikkelaars van dit grondstuk aanvankelijk een veel hoger gebouw hebben gepland, zal worden gezocht naar compensatie elders bij het havenproject van Citadel, om te voorkomen dat de exploitatie verliesgevend gaat worden. Over twee maanden hoopt de wethouder uitsluitsel te kunnen geven.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 26 januari 2007

De dreigende sloop van de rokerij met haar markante bakstenen schoorsteen is een heet hangijzer voor de oude Scheveningers.

Zoals het Kurhaus het laatste restant is van het ooit zo mondaine Scheveningen, zo is de rokerij één van de laatste gebouwen aan de Scheveningse haven, die nog aan de tijd van de drukke zeevisserij doen herinneren. “Het geheugen van de haven”, zoals architect en inspreker Eric Vreedenburg het tijdens de zitting van de Commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening van donderdag 18 januari noemde.

Second opinion

Het zag er bij het begin van de avond naar uit, dat het pleit al was beslecht: Norder had een second opinion aangevraagd bij architectenbureau De Zwarte Hond en de conclusie was niet hoopgevend: sloop beschouwde dit bureau als de enige reële oplossing. Norder maakte verder duidelijk, dat hij eigenlijk niet zoveel in de melk te brokkelen heeft wat de bouw op deze plek betreft: het betreft geen monumentaal pand en de gemeente is geen eigenaar van de grond, noch het gebouw. Raadslid Joris Wijsmuller van de Stadspartij, die al een tijd pleit voor het behoud van het pand, had echter al googlend ontdekt dat eigenaar Citadel zelf ook een onderzoek had laten doen bij Hylkema Consultants.

De resultaten van dit onderzoek waren gunstiger voor het voortbestaan, maar Citadel had er verder niets mee gedaan.

Gemeente geen eigenaar

Tijdens de zitting trok een stoet van sprekers voorbij, zoals de bewoners van het naastgelegen pand, dat gelijktijdig met de rokerij was gebouwd. Die op wezen erop, dat de bouwkundige staat van woning nog goed was en dat dat dus ook bij de voormalige rokerij niet anders zou zijn.

“Loslatende voegen door de zoute zeewind? We hebben er niets van gemerkt!”, was hun reactie op de wethouder, juist naar voren had gebracht, dat de oude rokerij zich ook wat de facade betreft waarschijnlijk in een onttakelde staat zou bevinden. De betrokken partijen, die al hadden gevreesd voor een verloren zaak te strijden, toonden zich redelijke tevreden over de uiteindelijke opstelling van wethouder Norder. Zij wachten in spanning het resultaat van de gesprekken tussen hem en projectontwikkelaar Citadel/AM af.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / Rokerij blijft mogelijk van buiten behouden


> Schrijf een beoordeling