Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Voorstanders Verkeers Circulatieplan:

‘Geen alternatieven bestuderen, plan zo snel mogelijk uitvoeren’

Het Haags Milieu Centrum, ondersteund door 'Verboden Doorgang' en ROVER, felle voorstanders van het Verkeers Circulatie Plan dat de gemeente wil invoeren, hebben het alternatief van Eduard Bekker verworpen. "Deze versie bleek al een variant te zijn, die is onderzocht en blijkt geen oplossing te bieden voor de milieuproblemen voor de binnenstad. Sterker nog: het is de slechtst denkbare oplossing, die de meeste vervuiling door stikstofoxiden tot gevolg heeft", aldus van Frans van der Steen van het Haags Milieucentrum op de vervolg-hoorzitting over het VCP afgelopen dinsdag.

• Haags Nieuwsblad - vrijdag 2 februari 2007

Het plan van Bekker – een rondweg van 4,5 km om de binnenstad met eenrichtingverkeer – wijkt sterk af van dat van gemeente, dat de binnenstad wil verdelen in de drie sectoren. Met de auto van de ene naar de andere sector te komen kan dan alleen via de zg. ‘Centrumring’ (Burg. Patijnlaan, Carnegielaan, Groot Hertoginnelaan, Waldeck Pyrmont Kade, Lijnbaan, Vaillantlaan, Neherkade, Mercuriusweg, Lekstraat, Raamweg). Dit is een ring met een omtrek van 12 kilometer. De aanleiding van het gemeenteplan is de Veerkade: de plek met de ernstigste luchtvervuiling van Nederland, met name door fijnstof (roetdeeltjes in de lucht).

“Het is dringend noodzakelijk dat het probleem op de Veerkade wordt aangepakt en alternatieven mogen het VCP niet vertragen”, aldus Van der Steen. Ook Heleen Weening (Groen- Links), voorstander van het VCP van de gemeente deelt deze visie: “Ik moet er vanuit gaan dat deze berekeningen kloppen. Het alternatief biedt volgens deze berekeningen geen oplossing, terwijl het huidige gemeenteplan bij doorberekening wél een heel sterke verbetering van de luchtkwaliteit biedt”, aldus Weening. Pikant is hierbij wel dat zij één mede-indienster was van een alternatief van coalitieraadsleden dat deze week uitlekte. Dit coalitiealternatief lijkt in hoofdlijnen op het door Bekker ingediende alternatief.

Kleine winkels

De tegenstanders van het Verkeers Circulatieplan, verenigd in het Comité ‘VCP-nee’, geloven niet in luchtkwaliteitverbetering, vanwege de grote omwegen die moeten worden gemaakt door het autoverkeer en de daarmee gepaard gaande vervuiling. Daar brengen de voorstanders tegen in, dat dit een aanleiding kan zijn voor bezoekers aan de binnenstad om de auto te laten staan en de fiets of het openbaar vervoer te nemen, zodat de luchtkwaliteit toch verbetert. Woordvoerders van VCP-nee vrezen echter dat klanten van juist de kleinere winkels zullen wegblijven, met name in het Stationsgebied en het Zeeheldenkwartier, die door de verkeersmaatregelen per auto veel slechter bereikbaar zal worden.

Verbaasd

Eduard Bekker, indiener van het alternatief VCP-twee is verbaasd door de harde reacties uit de ‘milieuhoek’. “Ik heb zelf uit principe nooit een rijbewijs willen halen, omdat ik de auto een grote milieuvervuiler vind, die onnodig veel ruimte inneemt. Maar met harde maatregelen waar niets tegenover staat bereik je geen mentaliteitsverandering. Ook ik ben met mijn plannen van een autoluwe binnenstad uitgegaan, maar wel met een veel logischer ring om de kern van het centrum. En dat op zo’n manier dat een goede doorstroming op de ring mogelijk is, zodat de luchtverontreiniging beperkt blijft. Automobilisten kunnen tot op loopafstand van de binnenstad rijden, net zoals dat in andere steden met een VCP, zoals Groningen.”
“Ik geloof absoluut niet dat mijn plan de luchtverontreiniging zou verergeren. De gemeente-variant die als voorbeeld is genomen gaat van een heel andere visie uit en wijkt totaal af van ‘mijn’ alternatief.”

Triest

“Wat mij betreft mag de gemeente haar VCP gerust invoeren, want als fietser heb ik er geen last van. Wel vind ik het zonde en triest van de kleine winkeliers met hun verscheidenheid aan bedrijven, want daarvan gaan er gegarandeerd honderden over de kop. En ik ben er van overtuigd dat het verkeer rond de binnenstad over 30 jaar toch op een wijze wordt afgewikkeld, die heel erg veel zal lijken op het alternatief dat ik voorsta, omdat mijn alternatief in feite het meest voor de hand liggende is.”

Het is nog niet bekend wanneer in de gemeenteraad over het Verkeers Circulatie Plan gaat worden gestemd.


/ Voor print en webontwerp / In de Media / ‘Geen alternatieven bestuderen, plan zo snel mogelijk uitvoeren’


> Schrijf een beoordeling