Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Een alternatief voor het Verkeers Circulatie Plan

Den Haag verdient een echte centrumring

De huidige parkeerroute is volgens Bekker veel geschikter als centrumring dan de zogenaamde centrumring die de spil vormt van de gemeenteplannen (in grijs aangegeven).
  • De huidige parkeerroute is volgens Bekker veel geschikter als centrumring dan de zogenaamde centrumring die de spil vormt van de gemeenteplannen (in grijs aangegeven).

Llustratie: Eduard Bekker

Haags Nieuwsblad correspondent Eduard Bekker ziet met zorg het door de gemeente voorgestelde Verkeers Circulatie Plan tegemoet. Met name de zogenaamde Centrumring, die met een zeer grote boog om de Haagse Binnenstad heen gaat en waarbinnen intern verkeer zal worden geblokkeerd, gaat volgens hem en vele anderen voor veel nodeloze extra autokilometers en luchtvervuiling zorgen. Hij heeft een aanpassing van de huidige Parkeerroute, die dicht om hen centrum heen gaat, als alternatief gekozen.

door Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 12 januari 2007

De zogenaamde cenrumring, hoofdbestanddeel van de gemeenteplannen die de autoluwheid binnen deze ringweg moeten garanderen, is geen centrumring zoals je die aantreft in plaatsen met andere circulatieplannen in plaatsen als Groningen, Freiburg of Straatsburg: daar liggen deze routes om het autovrije centrum zo dicht rond de binnenstad dat alles binnen deze ring op loopafstand is te bereiken. Daar is bij de Haagse gemeenteplannen dus geen sprake van: de Haagse Centrumring is ruim tien kilometer lang met een doorsnede van rond de 3,5 kilometer!

Parkeerroute

Wat veel meer op een centrumring lijkt is de huidige Parkeerroute. Dit tracé van 4,5 kilometer lang, staat op bijgevoegde kaart enigszins aangepast weergegeven: de grootste loopafstand vanuit het midden is ongeveer 700 meter van de verste rand van de rondweg is verwijderd. De Parkeerroute zou dus een veel betere rondweg moeten zijn, maar de straten die deze route vormen zijn te smal voor een goede doorstroming in twee richtingen. Wil doorstroming gewaarborgd zijn, dan is echter slechts verkeer in één richting mogelijk. De route zal uit twee rijstroken moeten bestaan: één voor het binnenkomend en uitgaand verkeer en de parkeergarages die zich aan de buitenkant van de ring bevinden en één strook die gekozen moet worden op weg naar de parkeergarages aan de binnenkant van de ring. Mocht het plan goed werken, dan kan het parcours voor een deel in de diepte worden uitgebouwd, zodat voor fietsers en voetgangen ongelijkvloerse kruisingen mogelijk worden.

Touringcars

Binnen de ring zou alleen autoverkeer mogelijk moeten zijn voor hulpdiensten, leveranciers en openbaar vervoer. De binnenstad zal dus het domein worden van fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Voor touringcars moeten op bredere stukken van deze route extra parkeer- of stopplaatsen komen, want op dit moment kunnen toerbussen nauwelijks in of bij de binnenstad parkeren.
Wil men zich toch sneller voort kunnen bewegen in dit wandelgebied, dan moet de bezoeker kosteloos gebruik kunnen maken van de tramlijnen die het gebied doorkruisen: 1, 2, 3, 6, en spitsuurlijn 10. Om de frequentie op te voeren zijn aan de trajecten van lijn 17 en 1 extra pendeltramlijnen toegevoegd. De tweerichtingrijtuigen zijn qua uitstraling te vergelijken met de oude tweeassers, die vroeger op de dubbellijn 2-5 waren te vinden.

Istanboel

In een stad als Istanboel is goed voorbeeld te vinden: daar rijdt een historische tramlijn op enkelspoor door een autovrije winkelstraat – nauwelijks breder als de Hoogstraat - van 1 kilometer lengte af voor het bedrag van ongeveer een halve euro: deze trams zitten altijd stampvol en bij vrijwel elk journaalitem over deze metropool is wel een filmschot van dit trammetje te zien!

Haken en Ogen

Aan dit alternatief zitten – toegegeven – ook nog wel de nodige haken en ogen: zo zullen bij diverse kruisingen (onder meer Spui-Amsterdamse Veerkade) nog stoplichten nodig zijn en juist daar is – om luchtvervuiling tegen te gaan een goede doorstroming juist noodzakelijk. Dit plan moet dan ook worden beschouwd als een aanzet, waaraan nog veel valt te verfijnen. In vergelijking met VCP-voorstel van de gemeente met haar grillige rafelroute zou het een serieus te nemen alternatief moeten kunnen zijn.


/ Voor print en webontwerp / In de Media / Den Haag verdient een echte centrumring


> Schrijf een beoordeling