GROOT AANBOD IN EEN KLEINSCHALIGE HAAGSE SFEER

Winkelen en wonen in de Fahrenheitstraat en Thomsonlaan

Bomenbuurt-nieuws:
<<< <<<
Home Archief Winkelgebied Winkels Contact RSS-feed Fahrenheitstraat.nl
Al onze winkels zijn aangesloten bij de BIZ van de winkeliers in de
Fahrenheitstraat
en Thomsonlaan. Zij maken deze winkelstraat zo aantrekkelijkFahrenheitstraat/Thomsonlaan Bewoners en winkeliers in discussie met de ontwerpers en de gemeente: de informatie-avond in buurthuis ‘De Kruin’ is druk bezocht.

ASFALT MAAKT PLAATS VOOR KLINKERS

Winkelstraten eindelijk écht op de schop

Het asfalt en de trottoirtegels maken plaats voor klinkers. Parkeervakken komen in het voetgangersgedeelte. De bomen in de Fahrenheitstraat komen om en om te staan. De lantarenpalen verdwijnen en maken plaats voor hanglampen (zoals nu bijvoorbeeld al de hangende zonnetjes). De middenberm va de Thomonlaan, nooit bedoeld als parking, verdwijnt om plaats te maken voor parkeervakken in visgraatmotief. Een greep uit de plannen van landschapsarchitectenbureau Sant en Co in opdracht van de gemeente.

woensdag 29 september 2010


En niets is nog definitief. Over de plannen kan nog stevig worden gediscussieerd.Hieronder volgt de ontwerptekst van Buro Sant en Co. De onderschriften zijn van onze webmaster, Eduard Bekker.
Een foto op groter formaat krijgt u door er op te klikken. Vervolgens kunt u met de muis op de foto klikkend verder bladeren. Dit kunt u ook doen met de cursortoetsten (‘pijltjestoetsen’).

Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Overzicht van de huidige situatie: links het Goudenregenplein, rechts het Valkenbosplein.
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Een gedetailleerder beeld: horizontaal de Fahrenheitstraat, verticaal de Thomsonlaan. Onderin het Thomsonplein.


Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Een overzicht van de nieuwe situatie.

Schetsontwerp Winkelcentrum Fahrenheit

De Fahrenheitstraat en Thomsonlaan, het huidige hart van de Bomenbuurt wordt weer een onderscheidend winkelcentrum. De nu grijze en anonieme verkeersstraten worden een karaktervol, gezellig en vooral eenduidig en herkenbaar winkelcentrum.
 

Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Zo zou het trottoir van de Fahrenheitstraat eruit kunnen gaan zien: klinkers i.p.v. stoeptegels.
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan De parkeervakken komen op het voetgangersgedeelte.


Heldere en functionele winkelstraten met een hoge verblijfskwaliteit waarin de fietser en voetganger centraal staan en de auto te gast is. Gedacht wordt aan een samenhangend basismateriaal, een warme klinker van gevel tot gevel.
 

Fahrenheitstraat/Thomsonlaan De huidige kruising Fahrenheitstraat-Segbroeklaan.
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan De ontworpen kruising Fahrenheitstraat-Segbroeklaan: er komt een extra opstelvak voor de fietsers.


Fahrenheitstraat/Thomsonlaan De huidige kruising Fahrenheitstraat-Laan van Meerdervoort.
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan De nieuwe situatie: ook hier is een extra opstelvak voor de fietsers gepland.


De huidige onvindbare entrees van de Fahrenheitstraat worden weer zichtbaar gemaakt. Er wordt gezocht naar een extra herkenbaarheidfactor waardoor je blijft herkennen wanneer je het centrum in- en weer uitrijdt.

Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Een detail: de bomen staan niet meer tegenover elkaar, maar om en om.

Bij beide straten versterken we het eigen karakter. De Fahrenheitstraat, opgesloten tussen de Segbroeklaan en de Laan van Meerdervoort, is een drukke gezellige winkelstraat met genoeg parkeren en gezellige verblijfspleintjes. Kenmerkend is de brede winkelstoep, hangende verlichting en alternerende bomen.
 

Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Een nieuw ontwerp voor het Abeelplein: de kramen komen verder naar achteren. Dit zou nog wel eens een stevig discussiepunt kunnen worden...
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Een boombank, die volgens de ontwerpers heel goed op het Abeelplein zou passen.

De pleinen krijgen meer verblijfskwaliteit en worden weer zichtbaar gemaakt door het draaien van de huidige kiosken.


Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Boven-aanzicht planning Thomsonlaan. De bomen zullen ook moeten worden verplaatst.

De Thomsonlaan, is de groene hartlijn van de Bomenbuurt met gemixt wonen en winkels. Een dubbele bomenrij versterkt dit karakter.


Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Het Thomsonplein zou een open plein moeten worden met een buurtfunctie. De struiken gaan er dan weg. De wegen naar de Wilgstraat zouden éénrichtingsverkeer moeten worden.
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Hier zou plaats kunnen zijn voor een leuke buurtgadget: een man-/ vrouwshoge thermometer.

Het Thomsonplein wordt weer een gezellig buurtplein.


Fahrenheitstraat/Thomsonlaan De ontworpen doorsnede van de Fahrenheitstraat.

Belangrijk bij beide straten is de veiligheid en functionele kwaliteit: een waarborging dat de huidige functie als woon- en winkelstraat versterkt wordt. De veiligheid voor de voetganger en fietser wordt gewaarborgd door het terugbrengen van de snelheid. Klinkers op de weg, meer zebrapaden en een optische versmalling door fietsstroken moeten hiervoor zorgen. Daarnaast wordt voorgesteld om van de Fahrenheitstraat een 30 km/ uur zone te maken.
 

Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Zo komt er ook wat meer ruimte voor fietsparkeren.
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan De Fahrenheitstraat krijgt minder de uitstraling van een rijweg, doordat het niveauverschil tussen trottoir en rijweg wordt opgeheven.


Een beperkte breedte van de rijbaan (5,5 meter) geeft aan dat de auto achter de fietser moet blijven rijden tot er ruimte is om te passeren. Bij de entrees worden gescheiden fietsbanen aangebracht voor een veilige fietssituatie.
 

Fahrenheitstraat/Thomsonlaan De doorsnede van de planning voor de Thomsonlaan: één rijbaan voor auto en fietser. Daardoor komt er meer parkeerruimte vrij.
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Een praktijkvoorbeeld van schuine parkeervakken in het middengedeelte, zoals gepland voor de Thomsonlaan.


In het ontwerp wordt ernaar gestreefd het huidig aantal parkeerplaatsen te behouden. Het verrommelde parkeersysteem wordt opnieuw geordend voor een overzichtelijke situatie. In de Thomsonlaan betekend dit dat parkeren in de middenberm veranderd van langs parkeren naar diagonaal gestoken parkeren. In de Fahrenheitstraat wordt het huidige systeem van langsparkeren gehandhaafd.
 

Voor het gehele gebied wordt voorgesteld het parkeren op de stoep te realiseren, dit levert: een heldere smalle rijbaan, extra brede stoepen als er geen auto’s staan en een dorps profiel. Door het laden en lossen ‘op de stoep’ te laten plaatsvinden worden blokkades en daarmee gevaarlijke situaties voorkomen.
Terug Terug

Jaaroverzichten

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000