Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007


“Scheveningen moet veel beter”

vrijdag 14 december 2007

Wethouder Marnix Norder moet het toegeven: de omgeving van het Kurhaus is een ramp voor het aanzien van Scheveningen: “Waar is het strand?”, vroeg hij zich afgelopen dinsdag af bij het vertonen van de lichtbeelden van de huidige situatie rond Zwolsestraat, Palaceplein en Gevers Deynootplein, als hij de plannen onthult om de kwaliteit van Scheveningen flink op te poetsen.      Meer


Marokkaanse gemeenschap niet betrokken bij aanpak probleemjeugd

vrijdag 14 december 2007

Het gemeentebestuur van Den Haag heeft afgelopen dinsdag het eindrapport van de onderzoekscommissie Donnergelden in ontvangst genomen. Die heeft onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de Marokkaanse gemeenschap bij het proces rondom de toekenning van de Donnergelden: geld dat in 2006 werd toegekend om de problemen rond de moeilijk hanteerbare Marokkaanse jongeren aan te pakken.       Meer


Hulp bij overlast vervelende buren

vrijdag 23 november 2007

Het ergste dat je bijna kan overkomen, is een trekharmonicaspelende buurman. Vooral als hij van geen ophouden weet, de vele smeekbedes ten spijt. Als je soms denkt dat een telefoontje naar de plaatselijke hermandad (politie) volstaat om de muzikant geboeid te doen afvoeren met inbeslagname van zijn instrument, kom je bedrogen uit. Ook een verbanning naar een container, ver van de beschaafde stedelijke wereld behoort in Den Haag niet tot de mogelijkheden en menig vreedzame inwoner van de residentie zal dat zwaar betreuren.      Meer


Mooie Jet verovert Den Haag met haar trekharmonica

zondag 28 oktober 2007

'Mooie Jet met haar trekharmonica' treedt zondagmiddag 28 oktober om 15.30 uur op in Musicon, Soestdijksekade 345 te Den Haag. Jet Zoon maakt deel uit van het gezelschap KOEK dat samen met Madlot op traditionele wijze van zich laat horen. Oud-Hollandse dansmuziek in een nieuw jasje.       Meer


Een voortborduursel op transparante democratie

vrijdag 28 september 2007

Het is een hele eer als jouw kunstwerk de muur van de pers- annex commissiekamer van het stadhuis van Den Haag voor een jaar mag sieren. Zeker als je nog ‘slechts’ student bent.      Meer


Steun Vogelaar voor ‘krachtwijken’ meer dan welkom

vrijdag 21 september 2007

‘Prachtwijken’ noemde minister van Wonen, Wijken en Integratie, Ella Vogelaar wijken als Transvaal, Schilderswijk, Den Haag Zuidwest en de Stationsbuurt. Dat klopt niet. Bij de persconferentie die de wethouders Bert van Alphen, Marnix Norder, Sander Dekker en Henk Kool vrijdagmiddag 14 september in Transvaal hielden, werd dan ook eerder gesproken van ‘krachtwijken’ die tot ‘prachtwijken’ moeten uitgroeien.      Meer


Nieuwe Hagenaars feestelijk genaturaliseerd

vrijdag 31 augustus 2007

We hebben er weer bijna 100 gecertificeerde Hagenaars bij! Wethouder van Burgerschap en Leefbaarheid Rabin Baldewsing heeft op vrijdag 24 augustus in de hal van het stadhuis aan een grote groep mensen uit alle windstreken de documenten uitgereikt, waarmee hun Nederlanderschap een feit is geworden.      Meer


Goed voorbeeld buitenlandse ‘VCP-steden’ doet niet volgen

vrijdag 17 augustus 2007

Een delegatie van het Haagse college en gemeenteraad bezocht eind vorig jaar Straatsburg en Freiburg om te kijken hoe men daar de binnensteden heeft ingericht na het invoeren van een verkeerscirculatieplan (VCP). Correspondent Eduard Bekker heeft deze zomer deze plaatsen als toerist bezocht en betreurt dat het college niet eerder was gegaan. Hij constateerde dat de steden een lichtend voorbeeld voor Den Haag hadden kunnen zijn, maar dat het tijdens het bezoek al te laat was.      Meer


‘Zorggevangenis is bezuiniging’

vrijdag 13 juli 2007

De gemeente Den Haag is pleitbezorger van een zorggevangenis, omdat daarmee de kans op herhaling aanzienlijk kan worden beperkt. Een 'zorggevangenis' is niet een plek waar veelplegers 'in de watten worden gelegd', zoals het woord misschien zou doen vermoeden. “Een zorggevangenis is een vorm van bezuiniging”, aldus Thees Gernler, afdelingshoofd reclassering bij Parnassia. “Moet een veelpleger met een psychische ziekte - meestal voortkomende uit zijn verslaving - nu eerst zijn gevangenisstraf uitzitten om daarna pas geholpen te worden, in een zorggevangenis wordt hij vanaf de eerste dag al behandeld. Dat spaart dus tijd en kosten.”      Meer


De wankele stappen naar
een autoluwe binnenstad

vrijdag 22 juni 2007

De gemiddelde Hagenaar kon het waarschijnlijk niet meer bijbenen: de discussie van de afgelopen maanden over het Verkeers Circulatie Plan (VCP), die een plotselinge bijna-val van het college teweeg heeft gebracht. Het gesteggel over een plan dat de vervuiling rond de Veerkades zou moeten terugdringen, ontaardde in onnavolgbaar gehakketak over meetmethodes en vervuilingstoename op andere verkeerspunten rond de binnenstad.      Meer


‘ADO is een zinkend
en stuurloos schip’

vrijdag 1 juni 2007

De gemeente heeft vorige week besloten aan de Stichting Stadion Ontwikkeling (SSO, de huisbaas en enige aandeelhouder van ADO Den Haag) een lening van 6,5 miljoen euro te verstrekken tegen een marktconforme rente. SSO moet namelijk geld lenen om het nieuwe stadion af te kunnen bouwen. Banken wilden geen lening verstrekken als de gemeente niet borg wilde staan. “Dan kunnen we net zo goed dat geld zelf uitlenen”, meende het gemeentebestuur en op voorstel van sportwethouder Sander Dekker komt men thans met het geld over de brug.      Meer


Studenten betrekken bij aanpak criminaliteit helpt

vrijdag 4 mei 2007

“Doordat studenten nu voorlichting geven tegen fietsendiefstal zijn ze zelf ook minder geneigd de fiets naast hun fiets in de stalling even te ‘lenen’, als ze zelf een lekke band hebben.” Zo verklaarde Guus Schouten, projectleider van het gemeentelijke fietsendiefstalproject, een deel van de daling van fietsendiefstallen in de residentie tijdens een presentatie aan Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, die afgelopen dinsdag op bezoek was.      Meer


Geen enkel plan biedt oplossing
voor 70.000 auto’s per dag

vrijdag 13 april 2007

De opkomst is redelijk tijdens de samenspraakbijeenkomst over het Verkeers Circulatie Plan, die de Haagse oppositiepartijen op dinsdagavond 10 april organiseerde in Concordia aan het Hoge Zand. Maar de oproep aan mensen buiten het kringetje burgers dat zich al intensief met het VCP bezighoudt, lijkt vergeefs: het publiek kent elkaar al door en door van de eerdere bijeenkomsten.      Meer


Uitkomsten workshop Verkeers Circulatie Plan niet verrassend

vrijdag 23 maart 2007

De opening van de ‘workshop- VCP’ maandag 20 maart lijkt niet veel goeds te beloven voor deze ochtend, die tijdelijk verkeerswethouder Marnix Norder als summum van burgerparticipatie had gepresenteerd. “Hoe voelt u zich nu?”, vraagt één van de discussieleiders op ‘is everybody happy’ toon aan een der deelneemsters - een dame met een leidende functie in de toeristenbranche. Een snibbige reactie maakt duidelijk dat ze niet gediend is van deze ‘jolige’ presentatie, waarop de would-be animator afdruipt. De toon lijkt gezet.      Meer


College gaat verder met ‘open vizier’

vrijdag 2 maart 2007

De Haagse coalitiepartners PvdA/VVD/Groenlinks gaan met elkaar verder. “Met open vizier voor verbeteringen van of alternatieven voor het Verkeers Circulatie Plan (VCP), mits deze tot verbetering van het bestaande plan leiden.” Dit heeft informateur Anke van Kampen vrijdagmorgen 23 februari laten weten.      Meer


Provinciale Staten maken het land

vrijdag 2 maart 2007

Op woensdag 7 maart 2007 kan er worden gestemd. Dit keer op voor de Provinciale Staten. Die staan bekend als de minst spannende verkiezingen met geen verkiezingsstrijd van betekenis. Toch moet de invloed van het provinciepolitiek niet worden onderschat.      Meer


College struikelt over verkeersplan

vrijdag 16 februari 2007

Niet 'Rampstadrail', maar het Verkeers Circulatie Plan (VCP) was dinsdagavond de aanleiding voor een breuk in het Haagse college van burgemeester en wethouders. Het verkeersplan had als doel het doorgaande verkeer via de Centrumring te laten rijden om zo de luchtkwaliteit in het centrum van de stad te verbeteren. Hoewel aanvankelijk vóór, was het de VVD die deze week haar steun voor het VCP nuanceerde en uiteindelijk introk.      Meer


VCP uiteindelijk toch struikelblok

vrijdag 16 februari 2007

"Ja, er gaat iets met het verkeer gebeuren, toch?" Een mevrouw uit de Nieuwe Molstraat, vlak bij de Stille Veerkade was het wel vaag ter ore gekomen, maar wat er nou precies ging gebeuren was haar niet duidelijk. Het tekent het gebrek aan openheid en duidelijkheid die er heerst over wat er nou eigenlijk in Den Haag op verkeersgebied in en rond en centrum zou gaan gebeuren. Maar hoe onbekend ook: de geplande 'knippen' die het verkeer door de binnenstad in 2009 moesten tegenhouden werden uiteindelijk struikelblokken voor het college zelf.      Meer


Brandweer Haaglanden wel degelijk transparant

vrijdag 16 februari 2007

Meer dan de helft van de gemeenten weet volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken niet of de brandweer goed functioneert. Het lijkt alsof er alleen maar op de centen wordt gelet. Wat de brandweer verder uitvoert en van plan is: het gemeentebestuur heeft er geen inzicht in, laat staan dat zij de brandweer goed onder controle heeft, wat wel haar taak is. Dit meldt het rapport ‘Bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg’ van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, dat minister Remkes naar de Tweede Kamer, de gemeentebesturen en gemeenteraden heeft gestuurd. Het lijkt echter niet op de Haagse situatie te slaan, maar eerder op de situatie in kleinere gemeenten.      Meer


Sorry, buiten dienst

vrijdag 9 februari 2007

Het woord 'RandstadRail' doet inmiddels menig Hagenaar langs de Laan van Meerdervoort een diepe zucht slaken. Al weken kijkt hij aan tegen de fraaie gestroomlijnde tramstellen, die al sinds 22 januari een volledige schaduwdienst rijden op lijn 3 tussen Loosduinen en Den Haag Centraal, maar instappen kan nog steeds niet.      Meer


Verkeer en Den Haag,
een zorgelijke combinatie

vrijdag 9 februari 2007

Het verkeer in Den Haag vormt een onoplosbaar knelpunt. De verwikkelingen rond RandStadrail en het Verkeers Circulatie Plan tonen het weer genadeloos aan.      Meer


Noordeinde Nocturne smaakt naar meer

vrijdag 9 februari 2007

Zaterdag 3 februari is de eerste Noordeinde Nocturne gehouden. De galeries en kunsthandels van het Noordeinde hielden hun deuren tot laat in de avond open. De bezoekers werden getrakteerd op een gevarieerd programma, waar elke zaak een eigen invulling aan gaf. Behalve – uiteraard - exposities, was er volop muziek en waren er lezingen en ontmoetingen met kunstenaars Een hotel had zelf een speciaal overnachtingpakket samengesteld voor dit evenement.      Meer


‘Geen alternatieven bestuderen, plan zo snel mogelijk uitvoeren’

vrijdag 2 februari 2007

Het Haags Milieu Centrum, ondersteund door 'Verboden Doorgang' en ROVER, felle voorstanders van het Verkeers Circulatie Plan dat de gemeente wil invoeren, hebben het alternatief van Eduard Bekker verworpen. "Deze versie bleek al een variant te zijn, die is onderzocht en blijkt geen oplossing te bieden voor de milieuproblemen voor de binnenstad. Sterker nog: het is de slechtst denkbare oplossing, die de meeste vervuiling door stikstofoxiden tot gevolg heeft", aldus van Frans van der Steen van het Haags Milieucentrum op de vervolg-hoorzitting over het VCP afgelopen dinsdag.      Meer


Rokerij blijft mogelijk van buiten behouden

vrijdag 26 januari 2007

Wethouder Norder van Bouwen en Wonen gaat nog eens met de projectontwikkelaars van de voormalige rokerij aan de Dr. Lelykade rond de tafel zitten, om te kijken of de gevel en dak van het pand behouden kunnen blijven. Omdat de ontwikkelaars van dit grondstuk aanvankelijk een veel hoger gebouw hebben gepland, zal worden gezocht naar compensatie elders bij het havenproject van Citadel, om te voorkomen dat de exploitatie verliesgevend gaat worden. Over twee maanden hoopt de wethouder uitsluitsel te kunnen geven.      Meer


Voorzichtige start RandstadRail 3

vrijdag 19 januari 2007

Op 22 januari start het proefrijden met RandstadRail 3 op het traject Loosduinen-Den Haag Centraal Station. Als dit goed verloopt wordt lijn 3 op 29 januari definitief RandstadRail 3 en rijdt dan volgens de oorspronkelijke route van tram 3, dus via de tramtunnel onder de Grote Marktstraat. Het blijft echter een verkorte versie: de lijn eindigt voorlopig nog op het dak van Den Haag Centraal.      Meer


Den Haag verdient een echte centrumring

vrijdag 12 januari 2007

Haags Nieuwsblad correspondent Eduard Bekker ziet met zorg het door de gemeente voorgestelde Verkeers Circulatie Plan tegemoet. Met name de zogenaamde Centrumring, die met een zeer grote boog om de Haagse Binnenstad heen gaat en waarbinnen intern verkeer zal worden geblokkeerd, gaat volgens hem en vele anderen voor veel nodeloze extra autokilometers en luchtvervuiling zorgen. Hij heeft een aanpassing van de huidige Parkeerroute, die dicht om hen centrum heen gaat, als alternatief gekozen.      Meer


Productie voor Haags Nieuwsblad - 2006


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007


> Schrijf een beoordeling