RSS-feed Nieuwe Haagse Krant
Terug
De Multimediahoek
In gesprek met Marjet Moorman.

In de uitzending (2)

Questi van Zaken is een programma over ...., inderdaad. Wat er in de regio gebeurt wordt in dit programma vanuit de zakelijke hoek bekeken. Ik bleek als ‘bijrijder’ ingepland bij een paneldiscussie over de mogelijkheden van nieuwe regionale kranten. Dit allemaal op 14 september 2006 in de Kamer van Koophandel te Leiden.

donderdag 14 september 2006
door Eduard Bekker

Het programma is een initiatief van MKB Randstad West, Kamer van Koophandel en VNO-NCW West en wordt gepresenteert door Pieter Kuipers en Marjet Moorman. Eerlijk gezegd kende ik het programma niet. Het wordt vakkundig gepresenteerd, al loopt het programma dit keer geducht uit. En dat wreekt zich natuurlijk als je zelf in het staartje zit. Bedoeling is dat ik commentaar lever op wat er in het panel is besproken.
Dit panel bestaat uit Kees Broeksma (director KvK Rijnland), Hugo Schneider (hoofdredacteur Leidsch Dagblad), Marije van den Berg (Leids PvdA-raadslid), en Nico Haasbroek (De Nieuwe Rotterdammer - nieuw opinieblad voor Rotterdam).

De zakelijke k(r)ant

Marjet Moorman interrumpeert mij al terwijl ik nog maar nauwelijks ben begonnen mijn antwoord te formuleren: het is dus duidelijk, dat ik veel bondiger moet reageren. Verder is het natuurlijk de bedoeling dat vooral de zakelijke kant van het project wordt belicht, terwijl ik me vooral richt op de politiek-journalistieke noodzaak van lokale gedrukte berichtgeving.
Op tweede vraag - ‘Wat staat u tegen in de AD/HC?’ – heb ik bij nader inzien duidelijker moeten specificeren: er is één (binnenliggen en mager) katern met Haagse berichtgeving, maar in de rest van de krant - ook de bijlages - is de Haagse ‘couleur locale’ geheel verdwenen, omdat deze katernen landelijk zijn. Door dit gebrek aan herkenning haken lezers af.

Glossy

Aan de andere kant moet je natuurlijk weer niet al te kort door de bocht gaan, want daar zul je ook weer prompt op worden afgerekend. Marije van de Berg heeft naderhand heel wat af te loggen door haar opmerking over de lokale glossy ‘Leven’ waar ze niet bepaald kapot van leek te zijn. Ze krijgt overigens opmerkelijk veel reacties.